Razpis Dijaške organizacije Slovenije za socialno šibke dijake

Dijaška organizacija je na svoji spletni strani objavila razpis za enkratno finančno pomoč dijakom iz socialno šibkih družin. Rok za oddajo vlog je 21. november 2013.

Dijaški sklad je bil ustanovljen z namenom izboljšanja možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov in dijakinj v različnih obštudijskih dejavnostih. Na posebnem bančnem računu Dijaškega sklada se je zbralo več kot 8000 evrov, saj se je povabilu k doniranju sredstev odzval Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je uvidel težke razmere otrok in v sklad namenil 3500 evrov, kar je še več kot lani. Dodatnih 3500 evrov je prispeval DOS. Sredstva je nakazalo tudi šest evropskih in en slovenski poslanec ter več posameznikov. Vse do roka poslane vloge bo pregledala razpisna komisija in jih ocenila glede na točkovnik, ki je priloga razpisa. Na razpisu izbrani dijakinji oziroma dijaku bo nato DOS nakazal enkratno finančno pomoč v višini 200 evrov.

Več o razpisu, dokumentaciji in vlogi si lahko preberete tukaj.

Organiziran odhod na sobotne demonstracije!

Kot najbrž že veste, se bodo v soboto, 17. 11. 2012, na Kongresnem trgu v Ljubljani odvijale demonstracije za solidarno Slovenijo. Soorganizatorja demonstracij sta tudi ŠOS in DOS, saj reforme, ki jih nameravajo sprejeti oz. so že sprejete posegajo tudi na študentsko življenje. Ker jih želimo pri njihovi odločitvi podpreti in javnosti jasno naznaniti, da študentje in dijaki nismo le nekdo, ki le čaka na lepše čase, za vse člane Kluba posavskih študentov, Dijaške skupnosti Posavja in Društva študentov Brežice organiziramo BREZPLAČEN avtobusni prevoz na demonstracije! Prijavite se lahko do petka do 15. ure!

Kam se lahko prijavite?

Dijaki in študentje, ki spadate pod upravno enoto Krško, se lahko za brezplačen avtobusni prevoz prijavite na mail: tina.soln@gmail.com ali na telefonsko številko 041 941 625 (Tina).

Dijaki in študentje, ki spadate pod upravno enoto Brežice, pa se lahko prijavite na mail: info@drustvo-dsb.si ali na telefonsko številko 031 274 316 (Patricija).

Podatki, ki jih prijava vsebovati, so naslednji:

Ime in priimek
Vstopna postaja (AP Krško ali AP Brežice)
Telefonska številka (velja za prijave preko e-pošte)  

V kolikor še niste člani, v soboto s seboj na avtobus prinesite potrdilo o vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto! Cena prevoza za nečlane bo 5€!

HITRO SE PRIJAVITE, DA NE ZMANJKA PROSTIH MEST! POKAŽIMO, DA NAM NI VSEENO ZA NAŠO SEDANJOST IN PRIHODNOST!

V primeru premajhnega števila prijav bo odhod na demonstracije žal odpovedan.