Razpis kandidacijskih postopkov

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS in z 4. ter 5. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 23. 9. 2017 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2017/18 veljaven status študenta.

V skladu s statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 3. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 23.9.2017 ter navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR (7 članov):
• Predsednik
• Podpredsednik
• Finančni sekretar
• Organizacijski sekretar
• Predsednik dijaške skupnosti
• Član
• Član
NADZORNI ODBOR (3 člani)
ČASTNO RAZSODIŠČE (3 člani)
Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2017/18 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 11. 11. 2017 ob 17.30, v prostorih Mladinskega centra Krško, na občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 27.10. 2017 s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Za volilno komisijo.”

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. V kolikor se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Lucijan Troha,
predsednik UO

Objava prispelih kandidatur za volitve svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in Svetu ŠOLS

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 22. 8. 2017 ter sejo volilne komisije v sestavi Tilen Tibljaš (predsednik), Žiga Fabijan in Tina Šoln, z dne 10. 9. 2017 objavljamo seznam kandidatov:

svetnik v Svetu ŠOLS:
Lucijan Troha, študent FGG, 2. letnik

svetnik v Svetu Zveze ŠKIS:
Lucijan Troha, študent FGG, 2. letnik

Volitve bodo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 16. 9. 2017, s pričetkom ob 18.00 v prostorih Kluba posavskih študentov.

Lucijan Troha
predsednik UO

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov in volitve svetnikov

Skladno s sklepom številka 2 3. korespondenčne seje UO KPŠ z dne 22. 8. 2017 in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 16. 9. 2017 v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 18. uri.

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Dnevni red
4. Izvolitve svetnikov
5. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani ter zainteresirana javnost.

Lucijan Troha
predsednik UO

Razpis kandidacijskega postopka za svetnika Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter s 1. sklepom 3. korespondenčne seje Upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 22. 8. 2017 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2016/17 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo potekale v soboto, 16. 9. 2017, ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Krško, na izrednem občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidati morajo kandidature poslati do vključno sobote, 9. 9. 2017 s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Za volilno komisijo.”

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub).
Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Lucijan Troha,
predsednik UO

Vabilo na redni občni zbor

V skladu z 28. členom statuta KPŠ in 3. sklepom UO KPŠ s seje dne 25. 2. 2017
sklicujem REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ki bo potekal v soboto, 1. 4. 2017, ob 18.00, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Pregled delovanja v letu 2016
 5. Predstavitev letnega načrta 2017
 6. Predlogi in pobude
 7. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti študent, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško in je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Lucijan Troha,
predsednik UO, l.r. 

 

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 1. 10. 2016 ter sejo volilne komisije v sestavi Grega Martin Glas, Žiga Fabijan in Klara Moškon, z dne 9. 10. 2016 objavljamo seznam kandidatov:

svetnik v Svetu ŠOLS:
Maruša Rimc, študentka NTF, 3. letnik

svetnik v Svetu Zveze ŠKIS:
Maruša Rimc, študentka NTF, 3. letnik

Volitve bodo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 22. 10. 2016, s pričetkom ob 15.00 v prostorih DIY laba (klet Mladinskega centraKrško).

Lucijan Troha
predsednik UO

Informacije o integrirani vozovnici

IJPP je kratica za integrirani javni potniški promet, s katerim Ministrstvo za infrastrukturo RS v sistem javnega potniškega prevoza v Sloveniji uvaja enotno vozovnico v obliki brezstične pametne kartice. Glavna prednost enotne vozovnice je izdaja in uporaba vozovnice brez predhodne izbire prevoznika, pri čemer potnik le določi relacijo ali cono potovanja na območju izbranega mestnega prometa.

2016_9_27_ijpp

Enotna vozovnica velja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom ter mestnim prometom v Ljubljani in Mariboru. Pomembna prednost je tudi to, da lahko na območju mestnega pometa potnik z mestno vozovnico poleg vozil mestnega prevoznika uporablja tudi vlake in avtobuse v medkrajevnem prometu, kadar ustavljajo na tem območju.

Kaj potrebujem za izdajo integrirane vozovnice?

Za nakup dijaške oz. študentske subvencionirane vozovnice potrebujete:
• veljavni osebni dokument;
• natisnjeno izpolnjeno vlogo, ki jo lahko izpolnite preko spletne vloge za izdajo integrirane vozovnice; ali ročno izpolnjeno vlogo;
• potrdilo o vpisu.

Kje lahko kupim integrirano vozovnico?

Seznam prodajnih mest prevoznikov, kjer je možen nakup subvencionirane vozovnice IJPP, si lahko ogledate tukaj. Seznam prodajnih mest se osvežuje sproti, zato ga pred odhodom na izbrano prodajno mesto še enkrat preverite.

Vsi obstoječi in bodoči imetniki kartice URBANA lahko na kartico naložite integrirano vozovnico, lahko pa vam integrirano vozovnico naložijo na kartico, ki jo brezplačno dobite na prodajnih mestih integrirane vozovnice.

Koliko stane integrirana vozovnica?

Cene integriranih vozovnic so enake cenam subvencioniranih prevozov v letu 2015/16 in so naslednje:

Mesečna subvencionirana vozovnica
1. razred: oddaljenost od 2 do 60 km: 25 €
2. razred: oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km: 35 €
3. razred: oddaljenost več kot 90 km: 55 €
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec: 20 €

Polletna subvencionirana vozovnica
1. razred oddaljenost od 2 do 6o km: 112,50 € (dijaki) ali 90 € (študenti)
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km: 162,50 € (dijaki) ali 130 € (študenti)
3. razred oddaljenost več kot 90 km: 262,50 € (dijaki)  210 € (študenti)

Polleetna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec: 87,50 € (dijaki) ali 70 € (študenti)

* Polletna dijaška velja od 1. 9. 2016 do 30. 1. 2017 in od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017 (za dijake in študente).
** Polletna študentska velja od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017.

Letna subvencionirana vozovnica
1. razred oddaljenost od 2 do 6o km: 200 € (dijaki) ali 180 € (študenti)
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km: 300 € (dijaki) ali 270 € (študenti)
3. razred oddaljenost več kot 90 km: 500 € (dijaki) ali 450 € (študenti)

Letna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec: 150 € (dijaki) ali 135 € (študenti)

* Letna dijaška velja od 1. 9. 2016 pa do 30. 6. 2017.
** Letna študentska velja od 1. 10. 2016 pa do 30. 6. 2017.

Subvencionirana vozovnica za mestno območje Ljubljane in Maribora

Poleg medkrajevnega prometa lahko integrirano vozovnico uporabljate tudi za mestni promet. Imate dve možnosti: integrirano vozovnico lahko uporabljate izključno za mestni promet (glej možnost 1) ali pa jo kombinirate z medkrajevnim prometom (glej možnost 2).

Možnost 1:
Mestni promet                                       Mesečna vozovnica
1 cona           2 coni         3 cone
Ljubljana                                      20€            25€            25€
Maribor                                    15,61€                /               /

Možnost 2:

Doplačila za mestni promet mesečna polletna študentska polletna dijaška letna študentska letna dijaška
Doplačila za mestni promet (Ljubljana) 10 € 40 € 50 € 90 € 100 €
Doplačila za mestni promet (Maribor) 5 € 20 € 25 € 45 € 50 €

 

Več informacij in napotkov lahko najdete na spletni strani www.ijpp.si.

Vir: Odbor za socialo in zdravstvo zveze ŠKIS

Festival za mlade ŠROT že čez dober teden dni

Čedalje hitreje se približuje konec šolskega leta, z njim pa tudi Festival za mlade ŠROT, ki bo 24. junija zatresel Bazen Brestanica. Festival bo že 17. zapored poskrbel za popoln polet v poletje.

Event Cover_z bendi

ŠROT-ov oder bodo letos zavzeli LIQUF, Carpe Diem, Tabu in Leteći odred, poskrbljeno pa bo tudi za pester spremljevalni program. Vstopnice po predprodajni ceni 5 € so na voljo na Bazenu Brestanica, v Mladinskem centru Krško, na bencinskih servisih Petrol in OMW ter ostalih prodajnih mestih Mojekarte.si, na dan dogodka pa jih bo mogoče kupiti na
prizorišču po ceni 7 €.

Za več informacij spremljajte Facebook in spletno stran Festivala za mlade ŠROT (www.šrot.si).

Zagotovite si svojo vstopnico in s ŠROT-om poletite v poletje!

Sklic rednega občnega zbora

V skladu z 28. členom statuta KPŠ in 3. sklepom UO KPŠ s seje dne 6. 2. 2016
sklicujem REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ki bo potekal v soboto, 26. 3. 2016, ob 18.00, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Pregled delovanja v letu 2015
 5. Predstavitev letnega načrta 2016
 6. Predlogi in pobude
 7. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti študent, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško in je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Lucijan Troha,
predsednik UO, l.r. 

Včlani se v KPŠ

facebook_timelineDragi študentje, spoštovane študentke!

Leto je naokoli in zopet je čas, da pravočasno urediš članstvo v Klubu posavskih študentov! V spodnjih vrsticah boš izvedel/-a vse informacije o postopkih včlanjevanja in ugodnostih za člane, zato skrbno preberi!

ZAKAJ se naj včlanim v KPŠ?
Če še ne veš: Klub posavskih študentov je največji študentski klub v Posavju, članstvo pa ti prinaša veliko ugodnosti, ki jih lahko koristiš skozi celotno študijsko leto. Katere so te ugodnosti, izveš na naši spletni strani, prav tako pa bodo objavljene tudi na našem Facebooku. Vsak član prejme tudi ČLANSKO IZKAZNICO, s katero izkazuje članstvo v KPŠ za koriščenje ugodnosti.

Poleg tega pa imamo za vas letos tudi posebno darilo! Prvih 150 članov, ki bo uredilo članstvo za študijsko leto 2015/2016 prejme zanimivo MAJICO, s katero bo za vedno rešen posavski spor med Štajerci in Kranjci! 😉 Prav vse študente pa v oktobru, novembru in decembru čaka še brezplačno FOTOKOPIRANJE in PRINTANJE – VSAK DAN!

KAKO se včlanim v KPŠ ali podaljšam članstvo?
Nadvse enostavno – vse, kar potrebuješ je le potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto! Potrdilo o vpisu prinesi na uradne ure Kluba posavskih študentov na info točki Mladinskega centra Krško. Prijazni informatorji ti bodo dali še pristopno izjavo, ki jo izpolniš in že si član Kluba posavskih študentov!

Pohiti in hitro podaljšaš svoje članstvo – več nas je, bolje se imamo! 🙂

URADNE URE:
PONEDELJEK – PETEK: 10.00 – 22.00
SOBOTA: 10.00 – 23.00
NEDELJA: 10.00 – 20.00

Za vse nejasnosti glede postopka včlanjevanja ali kakšno drugo vprašanja nam pošlji sporočilo na tina.soln@kps-on.net!