Vodstvo

Po statutu kluba posavskih študentov, ima klub voljene tri organe: Upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Upravni odbor:
Lucijan Troha, predsednik
Tina Šoln, podpredsednica
Nika Baznik, poslovna sekretarka
Tilen Tibljaš, sekretar za finance
Žan Imperl, član – predsednik DSP
Žiga Imperl, član
Miha Žarn, član

Nadzorni odbor:
Anže Podgornik
Jernej Sikošek
Simon Šoln

Častno razsodišče:
Grega Martin Glas
Maruša Podgornik
Sara Železnik

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Žan Imperl, predsednik

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Maruša Rimc

Član sveta MC Krško:
Simon Šoln

 

Pretekli mandati:
2013 – 2015
2011 – 2013
2009 – 2011