Vodstvo

Po statutu kluba posavskih študentov, ima klub voljene tri organe: Upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

V študijskem letu 2018/2019 organe kluba sestavljajo:

Upravni odbor:
Tina Šoln, predsednica
Mojca Kranjec, podpredsednica
Neža Jurečič, organizacijska sekretarka
Luka Barbič, sekretar za finance
Klara Jurečič, članica, mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Žiga Fabijan, član
Ana Krošelj, članica

Nadzorni odbor:
Jernej Tomazin
Klara Moškon
Grega Martin Glas

Častno razsodišče:
Žan Štokar
Maruša Rimc
Lucijan Troha

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Klara Jurečič – mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Valentina Zlobko – vodja Dijaške skupnosti Posavja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Neža Jurečič

Predstavnik v Svetu zavoda Mladinskega centra Krško: 
Simon Šoln

 

Pretekli mandati:
2013 – 2015
2011 – 2013
2009 – 2011