Mandat 2001/02

Upravni odbor:
Maja Molan, predsednica
David Radej, podpredsednik
Želimirko Pavlovič, organizacijski sekretar
Marko Bernik, sekretar za finance
Aleš Grmšek, član
Marko Šonc, član

Nadzorni odbor:
Staša Grilc
Domen Zorko
Zdenka Felicijan
Boris Tušek
Jure Lovše

Častno razsodišče:
Gregor Voglar
Anja Molan
Mladen Samohod
Merima Muhič