Mandat 2017-2019

Upravni odbor:
Tina Šoln, predsednica
Mojca Kranjec, podpredsednica
Neža Jurečič, organizacijska sekretarka
Luka Barbič, sekretar za finance
Klara Jurečič, članica, mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Žiga Fabijan, član
Ana Krošelj, članica

Nadzorni odbor:
Jernej Tomazin
Klara Moškon
Grega Martin Glas

Častno razsodišče:
Žan Štokar
Maruša Rimc
Lucijan Troha

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Klara Jurečič – mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Valentina Zlobko – vodja Dijaške skupnosti Posavja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Neža Jurečič

Predstavnik v Svetu zavoda Mladinskega centra Krško: 
Simon Šoln