Spremembe pri subvencioniranju prevoza

1. Sprememba stanja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP 2-D), ki ga je Državni zbor sprejel 18. julija 2012 prenavlja sistem sofinanciranja prevoza dijakov in študentov. Bistvena sprememba je ukinitev dodatka za prevoz pri Zoisovi štipendiji in ukinitev možnost subvencioniranega prevoza po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) ter preusmeritev teh sredstev v [...]