1. Prehrana

Ena najbolj priljubljenih ugodnosti, ki ti jih prinaša status študenta, so študentski boni oziroma subvencionirana študentska prehrana. Do nje so upravičene vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo v Sloveniji, niso v delovnem razmerju, ne opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic ter ne prejemajo pokojnine (razen družinskih).

Vrednost posamezne subvencije je 2,63 evra, razliko pa študent doplača neposredno pri ponudniku prehrane. Vrednosti doplačil se gibajo od 0 do 4,37 evra, vse ponudnike in njihove cenike pa najdete na tej povezavi.
Študent je na mesec upravičen do toliko subvencij, kot je delovnih dni v tednu, kar pa ne pomeni, da boste za vikend lačni. Preden se odpravite na kosilo, malico ali večerjo, le preverite, če ponudnik zagotavlja študentsko prehrano tudi ob sobotah in nedeljah. Na dan si lahko privoščite tudi več kot en obrok, edini pogoj je, da morajo vmes miniti najmanj štiri ure.
Ob vsakem obroku vam pripadajo glavna jed in vsaj dva hoda (juha ali solata ali sadje), brezplačno pa morate dobiti tudi 2 dl vode. Še en pomemben podatek je, da geografskih omejitev ni. Jeste torej lahko kjer koli, ne glede na kraj študija.

Študentje starši za vsakega otroka dobijo 10 dodatnih subvencij na mesec (pravico seveda lahko koristi samo eden od staršev), prav tako so do 10 dodatnih subvencij upravičeni študentje invalidi.

Tudi nekateri dostavljavci nudijo študentske obroke. Prevoza vam ne smejo dodatno zaračunati.

Preden boste začeli razvajati svoje želodčke, se morate vpisati v sistem subvencionirane prehrane. Postopek vpisa je sledeč: najprej na portalu www.studentska-prehrana.si izpolniš spletno prijavnico in jo ali natisneš ali zapišeš številko, ki jo najdeš na zgornjem delu obrazca. Z njo se v roku 90 dni osebno zglasiš na eni od točk SSP (= točke subvencionirane študentske prehrane). S seboj moraš imeti še osebni dokument s fotografijo, dokazilo o statusu študenta in telefon.

Večina študentov se pri uveljavljanju subvencij identificira kar s telefonom, a to ni edina izbira. Če vas skrbi zasebnost, si lahko v ta namen za 15 evrov naročite brezkontaktno čip kartico. Boste pa morali v vsakem primeru dati naslov svoje elektronske pošte, saj je to hkrati tudi uporabniško ime za aktiviranje računa na spletni strani www.studentska-prehrana.si.

Ko je to opravljeno, je čas za pojedino! In ne skrbite, če ne boste vedeli, kako uveljavljati subvencije: ponudniki vam bodo z veseljem pomagali.

2016_10_2_joey

 1. Prevoz

Poleg cenejše prehrane si študentje lahko uredite tudi cenejši prevoz. Na voljo imate vozovnico integriranega potniškega prometa (IJPP), o kateri smo za vas že pisali. Več informacij najdete tu: http://www.kps-on.net/informacije-o-integrirani-vozovnici/.

Seveda pa to ni edini način, da prihranite pri prevozu. Če študirate v Kopru, si lahko za 10 evrov omislite mesečno vozovnico. Dokazil ne potrebujete, saj je vozovnica namenjena vsem potnikom ne glede na starost in status. V Mariboru pa boste potovali ceneje, če boste vozovnico za posamezno vožnjo kupili vnaprej in ne šele na avtobusu. Velja tudi: več jih kupite, nižja je cena.

Če potujete z vlakom, si lahko pri Slovenskih železnicah za 10 evrov omislite kartico ugodnosti, s katero nato vozovnice kupujete 30 odstotkov ceneje. Kartica ugodnosti velja eno leto od datuma nakupa oziroma manj, če imetnik prej dopolni 26 let. Potnikom, ki imajo SŽ kartico ugodnosti omogočajo 50-odstotni popust za katerokoli relacijo po Sloveniji ob sobotah, nedeljah in praznikih ter med počitnicami ter 25-odstotni popust za potovanja v tujino po ponudbi RailPlus. Za povratne vozovnice za vožnje konec tedna pa že tako velja, da so 30 odstotkov cenejše.

Tisti, ki udobja avtomobilskega prevoza ne zamenjate za nič na svetu, boste potovali ceneje in okolju prijazneje, če si boste poiskali sopotnike. To lahko storite na portalu prevoz.org.

Morda pa bi nato vseeno svojem jeklenem konjičku našli parkirno mesto in se po študijskem središču raje vozili z mestnimi avtobusi, kolesom ali peš?

 1. Študentsko delo

Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov; ena izmed fleksibilnih oblik dela, namenjena specifično za mlade, ki so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na trg dela, tako iz finančnih razlogov, kot zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc.

Če bi ob študiju torej radi še kaj zaslužili, poskrbite za vpis oziroma podaljšanje statusa na študentskem servisu.

 1. Štipendija

Če je študent v tekočem študijskem letu že prejemal državno, Zoisovo ali katero drugo štipendijo, mora svojemu štipendistu posredovati dokazila o opravljenih obveznostih. V primeru, da mu štipendija v prihajajočem študijskem letu ne bo pripadala, ker ve, da ne izpolnjuje pogojev, mora poslati prošnjo za mirovanje štipendijskega razmerja, pozivajo v Študentski svetovalnici.

Pri Zoisovi štipendiji “ne glede na to, ali gre za nadaljnje prejemanje štipendije ali za sklenitev novega štipendijskega razmerja, mora upoštevati roke”, so opozorili štipendiste. Roki so razpisani na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Tisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili še po starem zakonu o štipendiranju, morajo vloge oddati do 7. oktobra. Do 30. septembra pa morajo vloge oddati tisti, ki so štipendijo pridobili po novem zakonu, torej v zadnjih dveh študijskih letih.

Poleg Zoisove je pogosta tudi državna štipendija, pri kateri sicer ni roka za oddajo vloge za sklenitev razmerja. Če štipendist zaprosi za nadaljnje prejemanje, pa mora vlogo skupaj z dokazili poslati do začetka novega študijskega leta, sicer bo njegovo razmerje prešlo v mirovanje, so zapisali v Študentski svetovalnici.

2016_10_2_studenti2

 1. Zdravje

Da, tudi na to je treba misliti. Če se domov vračate le konec tedna, vam priporočamo, da izberete novega osebnega zdravnika v kraju študija. Stari – pa naj bo še tako dober – vam ne bo mogel prav veliko pomagati, če bo več deset ali celo več kot sto kilometrov daleč.

Prenos zdravstvene kartoteke uredite pri dosedanjem osebnem zdravniku, kjer je treba navesti novega zdravnika in naslov ambulante, kamor naj pošljejo kartoteko. A pozor, najprej se pozanimajte, ali vas je izbrani zdravnik še pripravljen sprejeti.

Tudi če v kraju študija nimate svojega izbranega zdravnika, vam, če nenadoma zbolite, ne bodo odrekli pomoči. Vendar pa morate vedeti, da je pacient v celoti dolžan plačati ceno vsake storitve pri zdravniku, ki ni njegov osebni ali uradno nadomestni zdravnik, razen v primeru nujnega zdravljenja ali nujne medicinske pomoči.

 1. Koristi ugodnosti, ki ti jih nudi lokalni študentski klub

V Sloveniji imamo 56 študentskih klubov, ki se zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov na lokalni ravni. V ta namen vzpostavljajo razne socialne, kulturne, športne, izobraževalne in družabne projekte, ki ne le lajšajo, ampak mladim tudi popestrijo obdobje študija.

Študentje s stalnim prebivališčem v občinah Krško in Kostanjevica na Krki lahko postanete člani Kluba posavskih študentov (KPŠ). Za članstvo v klubu potrebujemo tvojo podpisano pristopno izjavo in potrdilo o vpisu  v tekoče študijsko leto.

V Klub posavskih študentov se lahko včlaniš vsak dan v času uradnih ur info točke Kluba posavskih študentov. Info točka se nahaja v Mladinskem centru Krško. Vsem študentom iz upravne enote Krško ob vpisu pripada tudi darilo! Poleg tega pa ti članstvo v klubu prinaša mnoge ugodnosti, od subvencioniranih dogodkov, brezplačnega fotokopiranja in tiskanja do ugodnosti pri stalnih partnerjih kluba.

 1. Bodi aktiven

V času študija je pomembno, da si aktiven tudi zunaj študijskih klopi. Izkušnje, ki bodo popestrile tvoj življenjepis, lahko začneš pridobivati v različnih študentskih organizacijah. Na vseh fakultetah te čakajo različna društva, ki z veseljem sprejmejo nove člane, prav tako pa se lahko s svojimi idejami pridružiš tudi aktivistom Kluba posavskih študentov. Če imaš željo po novih znanjih, izkušnjah, poznanstvih in prijateljstvih, ki ostanejo za vedno, nam piši na info@kps-on.net!

 1. Ne pozabi na redno telesno aktivnost

Če se ne vpisuješ na Fakulteto za šport, se poslavljaš od športne vzgoje, s katero so te morili v osnovni in srednji šoli. Redna in zmerna telesna aktivnost pa je izrednega pomena, saj pripomore k boljši koncentraciji ter hitrejšemu in bolj učinkovitemu pomnjenju.

Obstaja ogromno možnosti, da ostaneš fit tudi v času študija – vse od vodenih in plačljivih vadb v telovadnicah (organizirajo jih tudi študentske organizacije, fakultete, univerza) pa do povsem preprostih in brezplačnih v naravi in doma. Že hoja po stopnicah namesto dvigala in vožnja s kolesom namesto z mestnim avtobusom je boljše kot nič.

O tem, kako pomembno je, da se dovolj gibamo – tudi v času študija – veliko razmišlja in piše Elena. Priporočamo branje njenega bloga: https://ustvarjenizagibanje.si/ .

 1. Bivanje izven kraja stalnega prebivališča

V najemniškem stanovanju

Čas bivanja v najemniškem stanovanju je obdobje, ko večina študentov prvič zaživi samostojno. Je obdobje, ki je lahko zaradi prilagajanja novim okoliščinam tudi izjemno naporno. Pred vselitvijo morate obvezno prebrati in podpisati najemno pogodbo, pomembno pa je tudi, da se z lastnikom čim bolje dogovorita o pravicah in obveznostih na obeh straneh.

Dolžnosti in pravice najemnika:

 • največ 2x letno dovolite vstop lastniku v stanovanje, da preveri uporabo (če lastnik vstopa v vaše stanovanje brez vaše vednosti ali večkrat, krši zakon),
 • omogočiti morate popravila in izboljšave stanovanja,
 • odgovarjate za škodo, ki jo povzročite z nepravilno uporabo in v tem primeru morate poravnati stroške popravil,
 • pridobiti morate pisno soglasje lastnika, če biva v sobi dodatna oseba v obdobju 3 mesecev vsaj 60 dni,
 • ne smete spreminjati prostorov in obstoječe opreme brez pisnega soglasja lastnika,
 • ne smete oddati stanovanja v podnajem brez lastnikovega soglasja,
 • če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni, morate predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi,
 • zahtevate lahko vračilo previsoko zaračunane najemnine ali njeno zmanjšanje za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati,
 • po prenehanju pogodbe morate izročiti lastniku stanovanje v stanju, kot ste ga prevzeli, pri čemer se upoštevajo spremembe, ki ste jih opravili v soglasju z lastnikom.

Dolžnosti in pravice lastnika stanovanja:

  • z najemnikom (študentom) mora skleniti najemno pogodbo (ni pomembno ali odda stanovanje ali del svojega stanovanja),
  • lahko odpove najemno razmerje v skladu z zakonom in pogodbo (lastnik lahko brez pojasnil preneha najemno razmerje, če vas o tem dejanju pisno obvesti vsaj 90 dni pred odpovednim rokom),
  • stanovanje mora vzdrževati tako, da ga lahko najemnik nemoteno uporablja,
  • dolžan vam je prostor predati v stanju, ki omogoča normalno uporabo,
  • lastniki imajo pravico v skladu z zakonom pobirati najemnino in odločati o prenehanju najemnega razmerja,

če lastnik ne izvede določenih del, jih lahko na njegove stroške izvede najemnik

V študentskem domu

Kot stanovalci ste dolžni redno skrbeti za red in čistočo v sobah, skupnih prostorih in okolici doma, varčno rabiti vodo in električno energijo, redno zaklepati vhodna vrata doma in po navodilih skrbeti za svoje premoženje, ne zlorabljati inventarja v domu, poravnati ugotovljeno škodo, skrbeti za varnost in izklapljati električne naprave, zapirati okna in vodovodne pipe, odstranjevati pokvarljivo hrano in smeti.

Zavedajte se, da v domu niste sami. Vsak stanovalec lahko sočasno prenočuje po enega obiskovalca. V domskem redu boste našli navodila, kakšen je postopek (ponavadi je treba prijaviti prenočevalca obiskovalca v sprejemni pisarni) in koliko dni v mesecu lahko pri študentu prespi zunanji obiskovalec.

V naselju in domovih morata biti red in mir, zlasti med 22. in 6. uro. Za druženje stanovalcev so v domovih določeni skupni prostori. V njih so dovoljene interne zabave za stanovalce in njihove prijatelje, pod pogoji, da mora biti organizator zabave stanovalec doma. Zabava mora biti prijavljena.

Ne glede na vsa napisana pravila pa je najbolj pomembno, da imate v mislih eno stvar: stanovalci ste se dolžni vesti tako, da spoštujete osebnost in svobodo drugih. Bodite v dobrih odnosih s svojimi »sosedi«, glede sobivanja pa se dogovarjajte med seboj. Do drugih se vedite tako, kot bi si želeli, da se oni vedejo do vas. Če se boste tega zavedali, boste s cimri zagotovo v dobrih odnosih.

 1. Poziv brucem: Ne zamudite prvega predavanja

Vsi študentje prvih letnikov pred začetkom študijskega leta skrbno preglejte spletne strani fakultet, preverite pravilnike, ure referata in knjižnice. Bodite pozorni na pomembna obvestila o morebitnih sejmih rabljene literature, uredite si dostop do zbirk različnih znanstvenih člankov.

Nikakor ne zamudite uvodnega predavanja, kjer boste prejeli brezplačno brošuro Priročnik za bruce. Tam so zbrane vse ključne informacije, ki jih bruci potrebujete ob vstopu v študijska leta. V njej je tudi zemljevid študijskega mesta z označenimi restavracijami s študentsko prehrano. Na uvodnem predavanju boste bruci poleg brošure dobili tudi veliko drugih koristnih informacij, predstavili se vam bodo študentski sveti in tutorji, ki vam bodo pomagali, da bo prehod v obdobje študija lažji.

Prav tako vam svetujemo, da se pri vseh predmetih, ki jih boste opravljali v semestru, odpravite na prva predavanja, kjer vam bodo profesorji predstavili način dela pri predmetu, vas seznanili z obveznostmi in izpitnimi roki.

2016_10_2_studenti

Ste pripravljeni na novo študijsko leto, ki s seboj poleg obveznosti prinaša tudi vse sladkobe študentskega življenja – od norih zabav, novih poznanstev in prijateljstev do užitkov, ko odkriješ novo najljubšo restavracijo za bone? Naj bo študijsko leto uspešno, za obštudijsko življenje pa bo skrbel tudi Klub posavskih študentov!