Sklic Občnega zbora

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 3. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2024 z dne 9. 2. 2024 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 16. 3. 2024 v sejni sobi v MC Krško ( CKŽ 105, 8270 Krško) Občni zbor se bo pričel ob 18. uri. Predlagan dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti [...]