Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 11. 10. 2019 in sejo volilne komisije v sestavi Tina Šoln, Lucijan Troha in Mojca Kranjec z dne 2. 11. 2019 objavljamo seznam kandidatov:

svetnica v Svetu ŠOLS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za šport
svetnica v Svetu Zveze ŠKIS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za špor

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednica: Neža Jurečič, študentka 1. letnika, GEOSS
 • podpredsednica: Ana Krošelj, študentka 1. letnika podiplomskega študija Fakultete za farmacijo
 • finančna sekretarka: Urša Jurečič, študentka 1. letnika NTF
 • organizacijska sekretarka: Tina Živič, študentka 2. letnika Biotehniške fakultete
 • vodja Dijaške skupnosti Posavja: Tim Šušterič, dijak 2. letnika ŠC Krško-Sevnica
 • član: Jan Strajnar, študent 3. letnika Pravne fakultete
 • članica: Sabina Rožac, študentka 2. letnika Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

NADZORNI ODBOR:

 • članica: Nina Župevc, študentka 2. letnika podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti
 • član: Luka Barbič, študent 1. letnika podiplomskega študija na Fakulteti za energetiko
 • član: Grega Martin Glas, študent 1. letnika podiplomskega študija na Zdravstveni fakulteti

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • članica: Tanja Fabijan, absolventka podiplomskega študija na EF
 • članica: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika na Fakulteti za šport
 • član: Luka Lipoglavšek, študent 3. letnika Fakultete za gradbeništvo

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 9. 11. 2019, s pričetkom ob 18.00 v seminarski sobi 1 Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Tina Šoln
predsednica UO

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s 6. sklepom 8. redne seje UO KPŠ z dne 11. 10. 2019  in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 9. 11. 2019, v seminarski sobi Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 18.00.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo mandata 2017-2019
 5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 6. Volitve organov Kluba posavskih študentov
 7. Pobude in predlogi
 8. Razno

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov (status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

PRILOGE:
SKLIC IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA

Tina Šoln
predsednica UO KPŠ

Sklic volitev svetnika v Svetu ŠOLS, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in organov Kluba posavskih študentov

Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter s 2. in 3. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 4. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 in navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR (7 ČLANOV):

 • predsednik/-ica
 • podpredsednik/-ica
 • sekretar/-ka za finance
 • organizacijski sekretar/-ka
 • vodja dijaške sekcije
 • 2 člana/-ici

NADZORNI ODBOR (3 ČLANI)

ČASTNO RAZSODIŠČE (3 ČLANI)

Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 9. 11. 2019 ob 18. uri  v prostorih Mladinskega centra Krško na občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 26. 10. 2019 s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “NE ODPIRAJ – Za volilno komisijo.”
Kot pravočasno prispele kandidature se štejejo kandidature, katerih datum odpošiljanja je razviden na ovojnici in ni kasnejši od zgoraj navedenega datuma.

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub, če je članstvo že podaljšano pa kopijo veljavne članske izkaznice).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. Če se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Za dodatne informacije smo na voljo na tina.soln@kps-on.net in 040 801 953.

Priponke:
SKLIC VOLITEV SVETNIKOV IN ORGANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV

Tina Šoln
predsednica UO KPŠ

Klub posavskih študentov vabi na čistilno akcijo in bograč za vse

Narava se je dodobra prebudila iz zimskega počitka in čas je, da se z njo prebudimo tudi mi. Za svež vstop v pomladne mesece jo moramo najprej očistiti odpadkov in umazanije, ki se je nabrala v času mirovanja, zato vas Klub posavskih študentov vabi, da se v čim večjem številu udeležite tradicionalne KPŠ-jeve spomladanske čistilne akcije, ki jo organizira v sklopu čistilnih akcij v občini Krško.

Letošnja akcija bo potekala v soboto, 6. aprila 2019, z zborom prostovoljcev ob 10.00 pred MLADINSKIM CENTROM KRŠKO. »Za prijetnejši začetek bomo poskrbeli z jutranjo kavo, nato pa se bomo razdelili v skupine in določili območja, ki jih bomo očistili. Predvideno območje čiščenja je od mostu čez Savo v Krškem do Stadiona Matije Gubca. Vsi udeleženci čistilne akcije se bodo ob koncu lahko okrepčali z okusnim bogračem,« dodajajo organizatorji in udeležence pozivajo, da na akcijo pridejo primerno obuti in oblečeni in poskrbijo za svojo varnost z zaščitnimi rokavicami.

Netipične punce s študentskega kluba ali od organizacije literarnih večerov do prenašanja ograj

Marec ni le prvi pomladanski mesec, ampak tudi mesec, ko obeležujemo kar dva praznika, namenjena ženskam. 8. marec je mednarodni dan (delovnih) žena in ob tem prazniku večkrat spregovorimo o emancipaciji spolov, položaju žensk v družbi, nemalokrat se organizirajo različne okrogle mize in pogovorni večeri na to temo, tudi medije 8. marca prevzamejo tematike s tega področja. Ob 8. marcu smo na Klubu posavskih študentov opravili intervju z dvema predsednicama našega študentskega kluba, ki sta klubu predsedovali (oz. mu predsedujeta) v novejši dobi kluba, po njegovi reorganizaciji v letu 1992, celotna zapisa pa objavljamo danes, 25. marca, ko praznujemo materinski dan, saj aktivisti naše predsednike oz. predsednice radi razglasimo za »starše« naših ekip.

Maja Molan, predsednica Kluba posavskih študentov v letih 2001–2003

Postala si prva predsednica Kluba posavskih študentov po njegovi reorganizaciji v letu 1992 in četrta v celotni od leta 1953, ko je bil klub prvič ustanovljen. Danes je delež punc na vodilnih mestih v študentskih klubih bistveno večji kot leta 2001, ko si ti zasedla to funkcijo. Kako ti je uspelo, da si zasedla vodilno funkcijo v takrat pretežno moški populaciji v študentskem organiziranju?

Na volitvah sem imela enega protikandidata, vendar sem ga premagala s precej več glasovi. Zagotovo je k uspehu botrovalo moje udejstvovanje v študentskem organiziranju že v srednješolskih letih – v 3. letniku sem se pridružila takrat ravno nastajajoči Dijaški skupnosti Posavja, kjer sem leto kasneje že postala predsednica. Še kot dijakinja sem se s fanti udeleževala seminarjev na Zvezi Škis, navezala sem stik z Dijaško organizacijo Slovenije (bila sem predsednica Mednarodnega odbora DOS). Vsa ta poznanstva in izkušnje so gotovo pripomogle k temu, da so me ob prestopu iz dijaške sekcije v študentski klub izvolili za predsednico KPŠ. Fantje pod vodstvom Davorja in Robija so takrat obudili in zagnali klub. Res so me vsi lepo sprejeli in vključili v delovanje kluba. Takrat smo imeli redne, tedenske sestanke, ki so bili zelo učinkoviti. In posledično botrovali aktivnosti kluba.

Si se pri svojem vodenju kluba spopadala s kakšnimi težavami, ki so bile posledice tega, da si punca?

Na klubu so se fantje včasih pošalili, da dekleta, ki smo aktivna v študentskih organizacijah pač nismo tipične predstavnice žensk, da smo tiste »one of the guys«. Nikoli pa nisem imela občutka, da bi me resno provocirali, smo super sodelovali.

Te kje niso jemali resno, si se kdaj srečevala s tem, da so te jemali stereotipno – kaj pa dela ženska na takšni funkciji ali da njenega mnenja pa že ne bomo upoštevali, saj kaj pa ženska ve?

Sigurno so bili to drugačni časi kot so danes. Dekleta smo se morala bolj dokazovati, boriti kot fantje. Študentske organizacije so bile takrat bolj »nekaj za fante«. Kot sem že rekla, tu in tam je priletela opazka, da nisem tipična punca, vendar sem vse jemala kot igro, kot del sistema in šla naprej. Kljub vsemu ni bilo nemogoče biti ženska na vodilnem položaju. Leta 2003 sem kariero študentskega organiziranja nadaljevala na Zvezi ŠKIS, najprej kot predstavnica kluba v Svetu ŠOLS, kasneje kot podpredsednica. Aktivna sem bila tudi na ŠOS-u, kjer sem bila v Odboru za visokošolstvo, ki je preučeval uvedbo bolonjskega sistema in podajal predloge ministrstvu.

Danes je v upravnem odboru Kluba posavskih študentov kar 5 punc od 7 razpoložljivih mest. Kakšna pa je bila zastopanost punc na klubu v času tvojega vodenja kluba?

V dijaški sekciji je bil delež punc precejšen, zasedale so tudi mesta predsednic, na klubu in kasneje, ko sem opravljala funkcije na Zvezi ŠKIS in v ŠOS-u, pa sva bili v upravnih odborih zgolj ena do dve, sicer pa so bile aktivne po sekcijah.

Klub si uspešno vodila dva mandata, že prej pa si bila aktivna članica. Ali bi rekla, da si imela kot predsednica večjo ali manjšo podporo aktivistov kot so jo imeli moški pred in za teboj?

S podporo nisem imela težav, punce smo bile v klubu v resnici zaželene. Mislim, da se dekleta niso odločala za vključitev, ker je veljalo, da je to bolj za fante. Punce, ki smo si drznile priti zraven, pa načeloma nismo imele težav.  Je pa res, da se je spolna segregacija malo poznala pri organiziranju projektov, dekleta smo bila bolj za literarne večere, fantje pa so na primer prevzeli pobudo pri ŠROT-u.

In ko študentsko življenje mine, iščeš zaposlitev. Meniš, da se morajo uspešne ženske danes na vodilnih položajih dokazovati bolj kot moški? Zakaj?

Sama sem z iskanjem prve zaposlitve začela v nezavidljivem obdobju. Leta 2007/2008 se je ravno začela recesija, tako da je bilo že nasploh težko priti do službe. Začela sem s kratkočasnimi projektnimi zaposlitvami. Takrat mi izkušnje, ki sem jih dobila na klubu, Škisu, ŠOS-u recimo niso kaj dosti koristile. Šlo je za drugačen pogled na udejstvovanje v študentskem organiziranju. Danes so to kvalitetne reference. Kljub temu ne obžalujem, da sem bila aktivna študentka, vsaka izkušnja me je obogatila. Vedno bolj ugotavljam, da trud pri organizaciji akademskih plesov, Škisovih tržnic, pisanju Zbornika ob 50. obletnici delovanja KPŠ-ja ni bil zaman. Pridobljena znanja in izkušnje mi koristijo še danes.

Sicer pa verjetno drži, da se moramo ženske še vedno bolj dokazovati, vendar pa sem prepričana, da je odvisno, v kateri sferi se želiš zaposliti. Na primer, v javni upravi je danes mogoče celo več žensk kot moških.

Kakšno pa je tvoje mnenje o emancipaciji spolov danes? Se meje spolne segregacije že brišejo ali je pred nami še veliko dela, da bodo ženske enako zastopane kot moški?

Pomembno je, da ugotoviš, kaj te zares veseli, včasih to iščemo skozi vse življenje, veselja se skozi čas tudi spreminjajo. Prepričana sem, da je lahko ženska, ki v sebi odkrije resnično strast do nekega poklica, enako neustavljiva na poti do uspeha kot moški.

Maja je na decembrski prireditvi ob 65-letnici delovanja Kluba posavskih študentov prejela spominsko priznanje častne članice Kluba posavskih študentov, za katero jo je razglasil zbor članov oktobra 2018
Foto: Nejc Pisanski

Tina Šoln, aktualna predsednica Kluba posavskih študentov

V letu 2017 si bila izvoljena na mesto predsednice Kluba posavskih študentov in si prva punca po Maji Molan, ki je s predsedovanjem klubu končala v letu 2003. Čemu pripisati primat fantov v teh 14 letih?

Sama ne bi dejala, da so imeli v teh 14 letih primat na klubu fantje, so le zasedali vodilne pozicije, ki nam bolj ostanejo v spominu in se večkrat pojavljajo v zbornikih in zapisih o zgodovini kluba, zato se fantom pripisuje večjo težo. Tu ima pomembno težo, kako gledamo na zgodovino, ali gledamo zgolj selektivno in zaključimo pri tem, kdo je bil predsednik. Odločitev, da postaneš predsednik takšne organizacije je kompleksnejša, odvisna je tudi od tega, koliko časa za obštudijske dejavnosti ti omogoča študij in nikakor ni pogojevana s spolom. Včasih je v upravnih odborih več fantov, danes nas je več punc, vendar je to zgolj zanimivo naključje. Nikoli ne bomo nikogar odslovili zaradi njegovega spola, saj k sodelovanju v klubu spodbujamo vse – fante, punce, dijake in študente, od tistih, ki študirajo v domačem kraju do tistih, ki so svoj študij našli v univerzitetnih središčih po Sloveniji. Vedno smo veseli, ko se kdo »opogumi« in reče, da ne bi rad bil le obiskovalec naših dogodkov, temveč da bi jih rad tudi soustvarjal. Kluba ni brez aktivnih mladih, ki so za to, da se imamo na koncu vsi dobro, pripravljeni žrtvovati kakšno soboto in priti na sestanek ali sejo ter pripravljati ideje, kako narediti lokalno okolje še prijaznejše mladim.

Se pri svojem vodenju kluba spopadaš s kakšnimi težavami, ki so posledice tega, da si punca?

Na samem začetku predsedovanja sem nekajkrat dobila občutek, da me kdo ne jemlje resno – pa ne v naši ekipi, ampak pri dogovorih s kakšnimi partnerji kluba. Ne vem, če je to posledica tega, da sem punca ali morda tega, da sem bila (velikokrat kar precej) mlajša od njih. So pa kmalu ugotovili, da stojim za odločitvami, ki smo jih dorekli na klubu in da imam dovolj znanja in izkušenj, s katerimi lahko argumentiramo stojim za odločitvami, zato nas je boljše obravnavati kot enakovrednega partnerja in ne kot »mladiče, ki delajo to, ker jim faks ne naloži dovolj dela in nimajo pojma, kaj sploh delajo in o čem odločajo«. Zavedanje, da smo vsi pomembni člani družbe, pa naj bomo to punce ali fantje, študenti ali upokojenci, je ključnega pomena za dobro družbeno življenje, uspešno sodelovanje in konstantno rast kakovosti življenja.

Danes je v upravnem odboru Kluba posavskih študentov kar 5 punc od 7 razpoložljivih mest. Je to dobra popotnica, da v prihodnosti tudi v Posavju na več pomembnih vodilnih funkcijah srečamo ženske?

Ne, menim, da tu ne gre za logično posledico. V medijih velikokrat prebiram misli feministk, ki se pritožujejo čez dejstvo, da je na pomembnih mestih vse premalo žensk, nikoli pa nihče ne vpraša žensk, ali si na teh mestih res želijo biti. Vso otroštvo se otroka pri razvoju spodbuja, da naj bo, kaj si v življenju želi biti, ko pa reče, da bi rad bil trgovec ali natakar, nam to naenkrat ni všeč in jih začnemo prepričevati, da naj gredo na faks in postanejo pravniki ali farmacevti.

Delovanje na študentskem klubu je na splošno drugačno kot potem, ko si v službi in govoriš o vodilnih mestih v kakšnem podjetju. Delujemo v neformalnem vzdušju, nagnjeni smo k sproščenosti in temu, da smo med seboj prijatelji, četudi je nekdo na neki višji funkciji po hierarhični lestvici, se za to ne zmenimo, vsak glas je enako pomemben. Najboljše ideje za programe in projekte pa tako ali tako nastanejo, ko gremo na pivo ali ko kdo ne more spati in potem zjutraj v skupino napiše svojo »noro« idejo.

Veliko govoriš o enakopravnosti vseh članov ekipe Kluba posavskih študentov, pa naj te vseeno malo podrezam. Ali obstajajo kakšne naloge pri delovanju na klubu, ki so še vedno tipično fantovske in tiste, ki jih tipično naredite punce?

Najbolj tipična situacija, ki se je spomnim iz preteklega leta, izhaja iz decembra, ko smo imeli na klubu delovni dan, pa smo punce čistile pisarno, fantje pa so se lotili skladišča, kjer imamo shranjene večje kose, električne kable in podobne zadeve. Ampak so takšne situacije bolj izjema kot pravilo, kar lahko ponazorim s primerom priprav na lanski Festival za mlade ŠROT. Na dan izvedbe projekta dopoldne veliko fantov, ki sicer delujejo v ekipi Kluba posavskih študentov, ni imelo časa, nas je bilo pa veliko punc. Potrebno je bilo razporediti ograje, WC-je, postaviti vojaške šotore. Že tako nam je ponagajalo vreme, saj je lilo kot iz škafa, ura pričetka tonskih vaj je bila vedno bližje, zato smo tudi punce v roke prijele ograje, si v žepe natlačile vezice in pridno pripravljale prizorišče. Po koncu dogodka pa smo vsi v roke vzeli metle in vreče za smeti in se s skupnimi močmi lotili pospravljanja prizorišča. Pa verjamem, da nismo osamljen primer in je tako na veliko klubih, da vsi delamo vse, zato bi si nas marsikdo, ki rad razpravlja o moških in ženskih vlogah v družbi, lahko vzel za zgled. Če bi ponovno poudarila, kako pomembno je sodelovanje in to, da živimo v zavedanju »ko je potrebno delati, delamo«, bi se že preveč ponavljala.

Kakšno pa je tvoje mnenje o emancipaciji spolov danes? Se meje spolne segregacije že brišejo ali je pred nami še veliko dela, da bodo ženske enako zastopane kot moški?

Kot že omenjeno, potrebno je prisluhniti posameznikovim željam in mu omogočiti, da jim sledi. Možnosti za razvijanje kompetenc in družbenega kapitala je danes ogromno, samo moraš videti priložnost in jo izkoristiti. S trdim delom in železno voljo se da »prebiti« do marsikaterega pomembnega mesta v gospodarstvu, javnem sektorju ali politiki. O stanju emancipacije spolov pa verjetno nisem dovolj kompetenten sogovornik z dovolj informacijami, da bi lahko podala kvalitetno ugotovitev ali argumentacijo. So pa na Študentskem klubu GROŠ ob 8. marcu pripravili zanimiv prispevek s področja emancipacije žensk in ga opremili s kar nekaj statističnimi in teoretičnimi poudarki, zato vas v svojem zaključku vabim, da ga preberete.

Tina na prireditvi ob 65-letnici delovanja Kluba posavskih študentov, december 2018
Foto: Jaka Ceglar

V MC KRŠKO osveščali o nasilju nad ženskami

V soboto, 16. marca 2019, se je v prostorih MC Krško odvil zaključni dogodek projekta »Keep Fighting for Equality.«  EVS prostovoljki iz Španije, Omaina in Neus, ki sta na dolgoročnem prostovoljskem projektu v MC Krško sta skozi delo v Krškem in širše posneli avtorski film, v soboto pa svoj izdelek na interaktiven način predstavili širši javnosti  o osveščanju v boju proti nasilju nad ženskami in boju za enakost spolov.

V  namen dolgoročnega projekta in nadaljevanje uspešnega dogodka in kratkega filma, ki sta ga že predstavili v mesecu novembru 2019 sta prostovoljki posneli kratek film, kje so sodelovale ženske različnih narodnosti, izkušenj in ozadij. Prav tako pa sta k sodelovanju povabili  zaposlene ženske in prostovoljke iz  Mladinskega centra Krško in naredili fotografsko razstavo njihovih portretov.  V nadaljevanju je sledil dogodek odprtega tipa, kjer so bili udeleženci povabljeni k temu, da preberejo, zapojejo ali na kakršen koli zanimiv in drugačen način delijo dela žensk, ki so jim pri srcu in se jim zdijo pomembne širjenja.  Na koncu je sledila debata, prostovoljki pa sta posneli tudi kratke izjave udeležencev o dogodku. Na dogodku se jim je pridružilo večje število prostovoljcev iz tujine, ki se nahajajo pri različnih organizacija povsod po Sloveniji.

Dekleta počasi zaključujejo svojo zelo uspešno dolgoročno  prostovoljsko službo v MC Krško, kjer bosta pustili močen pečat in vzor za delo vseh nadaljnjih udeležencev mednarodnega programa.

PODATKI KONTAKTNE OSEBE

Katja Glas, vodja EVS programa
hostel@mc-krsko.si ali  040 171 371

Vir: Mladinski center Krško

ŠKISOLOV 2019: Škisova tržnica išče nove edinstvene glasbenike

Škisova tržnica, ki bo letos potekala 9. maja na Kardeljevi ploščadi, tudi letos išče mlade edinstvene glasbenike. Od danes naprej je odprt razpis Škisolov 2019, na katerega se lahko prijavijo glasbeniki in si priigrajo nastop na velikem odru Škisove tržnice 2019. Finalno tekmovanje med prijavljenimi bo potekalo v pondeljek, 29. aprila, v lokalu Prulček v Ljubljani.


Škisova tržnica, ki vsem mladim predstavlja edinstveno izkušjo, združuje mlade v slovenski prestolnici ob dobri družbi, kulinariki, kulturi in glasbi. Od pestrega dnevnega dogajanja do odličnih večernih koncertov, Škisova tržnica vzbudi prav edinstveno vzdušje za vsakega posameznika. Preboj na glasbeno sceno in nastop na glavnem odru Škisove tržnice pa vsako leto omogoči tudi mladim glasbenikom.

Zato mladi bandi pozor! Če želite nastopiti na enem največjih odrov na prostem, se prijavite na letošnji Škisolov 2019. Razpis za neuveljavljene skupine, ki si želijo nastopiti na Škisovi tržnici 2019 traja od 14. marca do 14. aprila 2019. Skupina mora za sodelovanje na Škisolovu izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj 3 avtorske skladbe;
• najmanj 1 posnetk / demo posnetek avtorske skladbe;
• zmožnost najmanj 30 minutnega nastopanja v živo;
• vsaj polovica članov skupine mora imeti status dijaka ali študenta.

Prijave potekalo preko spletnega obrazca: https://goo.gl/jRoJwC

Do 21. aprila bo strokovna komisija izbrala dve najbolj obetavni skupini, ki se bodo med seboj pomirili na finalnem predizboru v Prulčku 29. aprila 2019. Prav tako bo od 15. do 21. aprila potekalo glasovanje s Facebook všečki, preko katerega si bo mesto na finalnem predizboru zagotovila še ena skupina.

Škisolov bo svojega zmagovalca okronal s pomočjo strokovne žirije in publike, ki bo obiskala dogodek. Skupina, ki bo obiskovalce in strokovno komisijo najbolj prepričala, si bo zagotovila nastop na velikem odru Škisove tržnice 2019.

Zveza ŠKIS, foto: Tjaša Miketič

Sklic rednega letnega občnega zbora

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 18. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2019 z dne 10. 3. 2019 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v četrtek, 21. 3. 2019, v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 16. uri.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Predstavitev letnega poročila 2018
 5. Predstavitev letnega načrta 2019
 6. Odpis inventarja
 7. Predlogi in pobude
 8. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravi glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča, mogoča pa bo na uradnih urah pred občnim zborom.

Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tina Šoln
predsednica UO

Mladi Posavci izvedli že 3. TEDxKrško!

Posavski navdušenci nad TEDx dogodki so se minulo soboto, 2. marca 2019 razveselili že tretjega TEDxKrško. Petim govorcem, ki jih je letos združevala rdeča nit skok v neznano, so udeleženci prisluhnili v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Tretjo TEDx konferenco v Krškem je otvoril Brežičan Marko Stojanović, ustanovitelj PoPasje in inštruktor v pasji šoli, ki je predstavil svoj sistem soočanja s svetom, imenovan »Ne bit butl!«. Skupek poučnih vodil za življenje temelji na petih izkušnjah in iz njih izpeljanih izjavah, ki so zaznamovale Markovo obdobje otroštva oziroma mladostništva. Prepričan je, da »butastih« odločitev iz preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa jih uporabimo kot pomembne lekcije v svojem življenju. Kot drugi je svojo idejo »Kaj lahko naredim, da proizvedem manj odpadkov?« predstavil Primož Cigler, programer in podjetnik s poslanstvom za svet brez odpadkov. Ponudil je 5 navodil, s katerimi lahko čisto vsak posameznik zmanjša uporabo plastike za enkratno uporabo. Njega in njegovo dekle Manco pa je želja po zmanjševanju količine odpadkov peljala celo vse do odprtja prve živilske trgovine brez plastične embalaže v Sloveniji.

Tretja govorka, Nikita Blatnik, mlada mamica dveh otrok in enega angelčka, je spregovorila o soočanju s prazno zibelko. Udeležencem je zaupala svojo izkušnjo o smrti otroka v osmem mesecu nosečnosti, razkrila, kako se lahko žalujoči starši spopadajo s takšnimi izgubami in kaj je prav, da takrat stori okolica, da jim olajša bolečino. Sledil je govor podjetnika in prostovoljca Sandija Lekšeta, ki je udeležence presunil z idejo »Odkrij čar tišine«. Predstavil je svojo osebno izkušnjo, ko je za premagovanje izzivov hitrega življenjskega tempa za kratek čas odšel celo za zidove samostana. Sandi je prepričan, da lahko najdemo odgovore na življenjska vprašanja zgolj, če se umirimo, si pustimo ustrezen čas in prostor in si dovolimo izkusiti čar tišine, v kateri lahko spoznamo samega sebe.

Kot zadnja je svojo idejo v dvorano prinesla Sarah Senica, univerzitetna diplomirana pravnica, učiteljica mehkih veščin, jyotish svetovalka. V svojem govoru je razpredala misel »Kako prebuditi revolucionarja v sebi«. Predstavila je različne preizkušnje, ki jih je sicer uspešno premagovala, vendar pa je vedno zaman čakala na aplavz. Nato pa je v svoje življenje vnesla mini navado – začela se je zahvaljevati sama sebi, kar ji je prineslo maxi spremembo.

Ker so TEDx dogodki namenjeni spoznavanju novega – tako idej, kot tudi drugih udeležencev, govorcev, članov ekipe organizatorjev, je po koncu konference sledila še pogostitev v spodnji avli Kulturnega doma Krško. Organizacijska ekipa mladih Posavcev, na čelu katere je bila tokrat Krčanka Ana Krošelj, se zahvaljuje vsem, ki so z obiskom, sponzorskimi sredstvi ali kako drugače vnovič podprli njihov trud in že kuje načrt za 4. konferenco idej, vrednih širjenja.

Foto: Jaka Ceglar

Škisov zajtrk: Ne, resno. Jej zajtrk!

Zveza ŠKIS letos ponovno organizira Škisov zajtrk, s katerim mlade osvešča o pomembnosti zdrave prehrane, predvsem pa zajtrka, ki je ključnega pomena za uspešen začetek dneva vsakega od nas. Letos se bo Škisov zajtrk odvijal 12. marca na treh lokacijah: v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

V vsakdanu vsakega študenta je prisoten hiter tempo življenja, zato moramo biti že zjutraj pripravljeni na nove izzive. V študentskih letih se veliko mladih ne zaveda, kako pomembna je skrb za zdravje. K bolj zdravemu načinu življenja pa pripomore obrok, ki ga zaužijemo ob začetku dneva. Pomembno je, da zajtrka ne izpustimo, saj nas le-ta prebudi in spodbudi telo k delovanju.


Posebnost letošnjega dogodka bo tekmovanje za najboljši regijski zajtrk. Vsaka regija si je izbrala svoj zajtrk, za katerega misli, da se vam bodo ob njem najbolj cedile sline. Skupno vam bomo ponudili 6 zajtrkov, ki bodo predstavljali 6 različnih regij. Na licu mesta boste vsi zajtrkovalci lahko glasovali za najboljšega, tako pa bomo skupno ugotovili, kateri recept si bo zaslužil naziv “najboljši regijski zajtrk”. Z izbiro hrane pa bo poskrbljeno tudi za tiste, ki imajo posebne prehranjevalne diete, tako da bo popolnoma vsak prišel na svoj račun. KPŠ-jevci vas posebej spodbujamo, da poskusite zajtrk Dolenjske regije in zanj tudi oddate glas! 🙂

Poleg tekmovanja bo na dogodku potekala tudi nagradna igra, razne aktivacije, v katerih bodo lahko sodelovali mimoidoči! Letošnji zajtrk s tradicijo bo potekal istočasno na treh lokacijah – v Ljubljani na Foersterjevem vrtu, v Mariboru pred Pisarno in v Kopru na Titovem trgu, od 9. do 12. ure.

Zdravje je pomembnejše od vseh zakladov sveta, zato študentje, pridite na zajtrk
Zveze ŠKIS, in naredite korak k zdravemu življenju!