Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.

Rok za oddajo vloge je 11. januar 2016. Celotno besedilo razpisa z merili za izbor in navodili za izpolnitev vloge najdete na spletni strani Občine Krško in v prilogi.

2015_12_29_Javni razpis stipendij za nadarjene s podorčja kulture -original-2