MC Krško

Klub posavskih študentov in Mladinski center Krško v zadnjem obdobju sodelujeta na več področjih (program, zagotavljanje tehnične podpore), v mladinskem centru obratuje info točka kluba, prav tako pa ima klub svoje prostore v prostorih mladinskega centra. Klub posavskih študentov in MC imata podobni viziji ter se usmerjata v podobne ciljne skupine, zato združujeta moči, kjer je to mogoče in tako v lokalno okolje prinašata dogajanje na višjem nivoju.

Klub posavskih študentov je pri soodločanju v mladinskem centru prisoten skozi svoje predstavnike v programskem svetu (predsednik dijaške skupnosti in predsednik kluba) ter v svetu zavoda (predstavnik kluba).