Člani Kluba posavskih študentov so v soboto imeli prav posebni razlog za veselje – dobili so novo vodstvo!

Uvodni del izrednega občnega zbora je bil namenjen predvsem pregledu preteklega mandata, sledile pa so volitve v organe Kluba posavskih študentov in volitve svetnika Svetov ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS. Novo vodstvo KPŠ sestavljajo:

Neža Jurečič – predsednica
Ana Krošelj – podpredsednica
Urša Jurečič – sekretarka za finance
Tina Živič – organizacijska sekretarka
Tim Šušterič – vodja DSP
Jan Strajnar – član UO
Sabina Rožac – članica UO

Predstavnica Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS je postala Jerneja Strgar.

Izvoljena sta bila tudi nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Nina Župevc, Luka Barbič in Grega Martin Glas ter časno razsodišče v sestavi Tanja Fabjan, Jerneja Strgar in Luka Lipoglavšek.

Neža Jurečič, novo izvoljena predsednica KPŠ, je v nov mandat vstopila z upanjem, da klub ostane dejaven na vseh dosedanjih področjih, prav tako pa si želi, da bi se še bolj stkale vezi z dijaki v Posavju. Zaveda se pomembnosti delovanja kluba na lokalni ravni, povezovanja študentov in dijakov z namenom njihovega dobrega počutja, vključevanja in aktivnosti v lokalnem okolju. Hvaležna je za priložnost vodenja kluba, predvsem pa si tega ne bi predstavljala brez posredovanja vodstvenih izkušenj njene predhodnice ter pomoči ostalih članov in aktivistov KPŠ.

Dosedanja predsednica KPŠ Tina Šoln je vodenje Kluba opravljala odlično. Poleg nadaljevanja poslanstva predhodnikov je dodobra izpopolnila vso dokumentacijo, prav tako je v času njenega mandata pod vodstvom Mojce Kranjec izšel zbornik Kluba posavskih študentov od njegovega začetka pa vse do danes. V njem so povzeti in zapisani vsi glavni in odločilni mejniki Kluba, zbornik pa je izšel ravno na njegovo 65. obletnico delovanja. Tina še dodaja in želi, da naj se člani še naprej zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov v Krškem, Kostanjevici na Krki in Posavju na sploh, krepijo odnose z ostalimi klubi v Sloveniji, dosledno nadaljujejo z urejanjem dokumentacije, spletnih portalov in posledično doseganjem najboljših rezultatov na področju kakovosti delovanja klubov. 

Novembrska sobota je tako zopet postala mejnik med starim in novim. Člani KPŠ z lepimi spomini gledajo pretekle skupne dogodivščine, a že nestrpno pričakujejo in načrtujejo novo obdobje. Saj veste, veseli december je že za ovinkom!