O klubu

Klub posavskih študentov je društvo, katerega začetki delovanja segajo v leto 1953, pravno-formalno pa je bil ustanovljen leta 1992. Društvo ima poseben status in sicer status študentske organizacije lokalne skupnosti in je član četrte entitete Študentske organizacije Slovenije Zveze Škis, kar mu zagotavlja financiranje po zakonu o skupnosti študentov. Število članov društva se giblje med 250 in 500 člani, med katerimi je aktivnih članov približno 20. Starost članov se giblje med 15. in 30. letom.

Klub posavskih študentov je aktiven na mnogo področjih, vse dejavnosti pa so primarno namenjene študentom, dijakom ter ostalim mladim. Klub tako prireja obštudijske dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, športa, sociale in zdravstva ter humanitarnosti. Poleg naštetega je eno izmed klubovih najpomembnejših poslanstev zastopanje interesov študentov.
Med glavnimi projekti kluba je organizacija Festivala za mlade ŠROT, izvedba projektov Kifl fešta, izvajanje športnih aktivnosti, izvedba projekta KPŠ popotnica, pri katerem štipendiramo člane, ki grejo na izmenjave v tujino, vodenje in mentorstvo Dijaške skupnosti Posavja, ki izvaja samostojne projekte, sodelovanje v Zvezi ŠKIS, izvedba projekta KPŠ poletje in Poletni športni vikendi, sodelovanje pri izvedbi projekta Mladinski kulturni festival ter izvedba različnih manjših projektov s področja izobraževanja ter sociale. Klub v letu 2013 obeležuje 60. obletnico delovanja, zato bo delovanje kluba še obsežnejše, projekti pa večji in bolj raznoliki.

Več: