Vodstvo

V mandatnem obdobju 2019/2021 organe kluba sestavljajo:

Upravni odbor:
Neža Jurečič, predsednica
Ana Krošelj, podpredsednica
Tina Živič, organizacijska sekretarka
Urša Jurečič, sekretarka za finance
Tim Šušterič, vodja Dijaške skupnosti Posavja
Jan Strajnar, član
Sabina Rožac, članica

Nadzorni odbor:
Luka Barbič
Nina Župevc
Grega Martin Glas

Častno razsodišče:
Jerneja Strgar
Tanja Fabijan
Luka Lipoglavšek

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Tim Šušterič, vodja Dijaške skupnosti Posavja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Jerneja Strgar

Predstavnik v Svetu zavoda Mladinskega centra Krško:
Simon Šoln

Pretekli mandati:
2017 – 2019
2015 – 2017
2013 – 2015
2011 – 2013
2009 – 2011