V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 4.10.2014 objavljamo ime kandidatke, ki se je javila na razpis za predstavnika Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS.

Kandidatka za svetnika Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS je:

Maruša Podgornik, študentka 2. letnika proizvodnje tekstilij in oblačil VSŠ, NTF Ljubljana

Volitve za svetnika bodo potekale v petek, 31.10.2014 od 18. do 20. ure v sejni sobi MC Krško, CKŽ 105, 8270 Krško. Glasujejo lahko vsi člani Kluba posavskih študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju UE Krško (Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki) ter imajo na dan volitev urejeno članstvo. Članstvo lahko s potrdilom o vpisu uredite na info točki v MCju ali pošljete potrdilo o vpisu na info@kps-on.net