Dne 4.11.2012 smo po pregledu prispele pošte na naslov kluba ugotovili, da je prispela ena prijava za kandidaturo za svetnika KPŠ v Svetu ŠOLS.
Kandidat je:

Tadej Drakulič, študent finančne matematike.

Volilni občni zbor bo v prostorih MC Krško, 17.11.2012.