V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 14. 5. 2021 in sejo volilne komisije v sestavi Neža Jurečič, Tina Šoln in Lucijan Troha z dne 31. 5. 2021 objavljamo seznam kandidatov:

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednica: Eva Molek, študentka 3. letnika, Pedagoška fakulteta
 • podpredsednica: Jerneja Strgar, študentka 1. letnika podiplomskega študija na Fakulteti za šport
 • finančna sekretarka: Sara Colarič, študentka 2. letnika Fakultete za strojništvo
 • organizacijska sekretarka: Tina Živič, študentka 3. letnika Biotehniške fakultete
 • mentor Dijaške skupnosti Posavja: Jan Strajnar, študent 4. letnika Prave fakultete
 • članica: Sabina Rožac, študentka 3. letnika Fakulteta za grad. prom. inž. in arh.
 • članica: Urša Jurečič, študentka 2. letnika NTF

NADZORNI ODBOR:

 • članica: Inja Jankovič, študentka 3. letnika Fakultete za družbene vede
 • član: Lora Ana Jurečič, študentka 2. letnika Fakultete za socialno delo
 • član: Ana Krošelj, študentka 2. letnika podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član: Matevž Živič, študent 1. letnika na Fakulteti za zdravstvene vede
 • član: Jan Sintič, študentka 2. letnika na Biotehniški fakulteti
 • član: Ambrož Tičar, študent 2. letnika Erudio višje strokovne šole

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 12. 6. 2021, s pričetkom ob 18.00 v seminarski sobi 1 Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).