Mladinski center Krško, Klub posavskih študentov, Grad Lepoglava in Nezavisna udruga mladih smo skupaj z 28 mladimi iz Krškega in Lepoglave (Hrvaška) odkrivali položaj mladih v obeh okoljih, dokumente, ki so sprejeti za razvoj področja mladine (strategije za mlade), ukrepe, ki se izvajajo z namenom izboljšanja položaja in odgovarjanja na aktualna vprašanja in realne potrebe mladine. Mladi so tako spoznavali delo javnih institucij, odpirali aktualne teme, izvedli nekaj debatnih večerov, se srečevali s političnimi odločevalci,… Ravno slednje pa je bila osnova tudi za nastanek knjižice projekta, kjer so poleg krajšega opisa ciljev in glavnih dosežkov projekta, zbranih tudi nekaj najbolj zanimivih odgovorov iz intervjujev s predstavniki politike in akterji na področju mladih v Sloveniji in na Hrvaškem. Knjižica v tiskani obliki je bila že v mesecu juliju in je še na voljo na info točki v Mladinskem centru Krško, na Bazenu Brestanica,… in na najrazličnejših mestih, kjer se zbirajo mladi v Lepoglavi, ki je celoten mesec avgust gostil kulturni festival za mlade in v sklopu katerega se je odvilo preko 70 dogodkov. Konec meseca julija pa je izšla tudi spletna različica knjižice, ki vsebuje celotne intervjuje in je na voljo na spletni strani Mladinskega centra Krško, nove spletne strani za mlade v občini Krško: www.troblja.info, na spletni strani NUM Lepoglava, KPŠ, Grad Lepoglava, Občina Krško.

Projekt se izvaja s podporo programa Mladi v akciji, za izvajanje katerega je v Sloveniji odgovorna nacionalna agencija Zavod Movit na mladina. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališčEvropske komisije.mzdm