Dijaška organizacija je na svoji spletni strani objavila razpis za enkratno finančno pomoč dijakom iz socialno šibkih družin. Rok za oddajo vlog je 21. november 2013.

Dijaški sklad je bil ustanovljen z namenom izboljšanja možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov in dijakinj v različnih obštudijskih dejavnostih. Na posebnem bančnem računu Dijaškega sklada se je zbralo več kot 8000 evrov, saj se je povabilu k doniranju sredstev odzval Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je uvidel težke razmere otrok in v sklad namenil 3500 evrov, kar je še več kot lani. Dodatnih 3500 evrov je prispeval DOS. Sredstva je nakazalo tudi šest evropskih in en slovenski poslanec ter več posameznikov. Vse do roka poslane vloge bo pregledala razpisna komisija in jih ocenila glede na točkovnik, ki je priloga razpisa. Na razpisu izbrani dijakinji oziroma dijaku bo nato DOS nakazal enkratno finančno pomoč v višini 200 evrov.

Več o razpisu, dokumentaciji in vlogi si lahko preberete tukaj.