V skladu s sklepom UO KPŠ, sprejetim na seji UO 28.2.2015, razpisujem kandidacijski postopek za organe Kluba posavskih študentov. Razpisana so naslednja mesta:

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • blagajnik
 • tajnik
 • član UO
 • član UO
 • predstavnik dijakov

NADZORNIK ODBOR:

 • član
 • član
 • član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član
 • član
 • član

Kandidira lahko vsak študent s stalnim prebivališčem znotraj upravne enote Krško, ki  do petka, 20.3.2015, do 19. ure dostavi podpisano vlogo za kandidaturo, izjavo, da ni član IO politične stranke ali njenega podmladka ter originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2014/15 (izjemoma predstavnik DSP – dostavi dijaško potrdilo za šolsko leto 2014/15) na naslov: KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, CKŽ 105, 8270 KRŠKO.

Kandidacijska komisija bo v petek, 20.3.2015, odprla prispele kandidature ter vse ustrezne kandidate objavila na tej spletni strani.

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r.