V skladu s sklepom UO KPŠ, sprejetim na seji UO 10.3.2013, razpisujemo kandidacijski postopek za organe Kluba posavskih študentov. Razpisana so naslednja mesta:

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • blagajnik
 • tajnik
 • član UO
 • član UO
 • predstavnik dijakov

NADZORNIK ODBOR:

 • član
 • član
 • član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član
 • član
 • član

Kandidira lahko vsak študent s stalnim prebivališčem znotraj upravne enote Krško, ki  v petek, 22.3.2013, do 19. ure dostavi podpisano vlogo za kandidaturo, izjavo, da ni član IO politične stranke ali njenega podmladka ter originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2012/13 (izjemoma predstavnik DSP – dostavi dijaško potrdilo za šolsko leto 2012/13) na naslov: KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, CKŽ 105, 8270 KRŠKO.

Kandidacijska komisija v sestavi Žiga Omerzu in Davor Umek bo v petek, 22.3.2013, odprla prispele kandidature ter vse ustrezne kandidate objavila na tej spletni strani.

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

 

 

0