V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS in z 11. ter 12. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 10.10.2015 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2015/16 veljaven status študenta.
V skladu s statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 10. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 10.10.2015 ter navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:
UPRAVNI ODBOR (7 članov):
• Predsednik
• Podpredsednik
• Finančni sekretar
• Organizacijski sekretar
• Predsednik dijaške skupnosti
• Član
• Član
NADZORNI ODBOR (3 člani)
ČASTNO RAZSODIŠČE (3 člani)
Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2015/16 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 7.11.2015 ob 17:30, v prostorih Mladinskega centra Krško, na občnem zboru Kluba posavskih študentov.
Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 23.10. s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Za volilno komisijo.”
Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub).
Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. V kolikor se bojo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Simon Šoln,
predsednik UO

0