V skladu z volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in z 8. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 27.10.2012 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov in imajo za študijsko leto 2012/13 veljaven status študenta.

Kandidature pošljite po pošti na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270
s pripisom “Kandidatura za svetnika.”

Kandidati bojo na spletni strani objavljeni 3. novembra.

Simon Šoln,
predsednik UO KPŠ, l.r.