Na podlagi 16. člena statuta Kluba posavskih študentov in 6. sklepa rednega seje UO KPŠ    18.2.2012 sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo v soboto, ob 16:00 v prostorih MC Krško.

Predlagan dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Predstavitev finančnega poročila 2011
  3. Predstavitev vsebinskega poročila 2011
  4. Predstavitev finančnega načrta 2012
  5. Predstavitev vsebinskega načrta 2012
  6. Predstavitev poročila Zavoda Regio
  7. Razglasitev častnih članov
  8. Razno

Po seji ste vsi vabljeni k druženju v prostorih MCja, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Vabljeni vsi člani kluba, kakor tudi vsi simpatizerji, ki ste s konstruktivno debato pripravljeni sodelovati pri kvalitetnejšemu delovanju in življenju mladih v Krškem!