Skladno s sklepom št. 14 seje UO KPŠ z dne 10.10.2015 ter sklepom št. 3 seje UO KPŠ z dne 31.10.2015 ter statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 7.11.2015 v prostorih DIY laba (klet) v MC Krško. Občni zbor se bo pričel ob 17:30.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Dnevni red
  4. Sprememba statuta
  5. Imenovanje častnih članov
  6. Izvolitve svetnikov
  7. Izvolitve organov
  8. Predstavitev novega CGP
  9. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani ter zainteresirana javnost.

Simon Šoln
predsednik UO