Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 3. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2021 z dne 27. 2. 2021 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 20. 3. 2021, preko aplikacije ZOOM.

Občni zbor se bo pričel ob 18. uri.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Predstavitev letnega poročila 2020
  5. Predstavitev letnega načrta 2021
  6. Predlogi in pobude
  7. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravico glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško).  Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

ZOOM:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/98215361694?pwd=SkFPTEVzckZReWNTNHpWeHhmQXVpdz09

Meeting ID: 982 1536 1694
Passcode: 791230

Neža Jurečič
predsednica UO