Skladno s 2. sklepom 11. redne seje UO KPŠ z dne 17.11. 2023 in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v sredo, 27. 12. 2023, v seminarski sobi Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 17.00.

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Potrditev dnevnega reda

3. Izvolitev delovnega predsedstva

4. Imenovanje volilne komisije za izvedbo volitev

5. Poročilo mandata 2021-2023

6. Volitve organov Kluba posavskih študentov

7. Pobude in predlogi

8. Razno

 

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov (status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

 

Eva Molek Kraševec

predsednica UO KPŠ