V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 10.3.2013 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 23.3.2013 ob 16. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

  1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Pregled delovanja v letu 2012
  5. Pregled letnega načrta 2013
  6. Volitve v organe KPŠ
  7. Pregled delovanja in načrt delovanja Zavoda Regio
  8. Predlogi in pobude
  9. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur.

Vabljeni!

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

0