Skladno s 5. sklepom 7. redne seje UO KPŠ z dne 14. 10. 2020 in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 14. 11. 2020, ob 18.00. Glede na situacijo s koronavirusom bomo občni zbor izpeljali preko aplikacije ZOOM. Volitve Svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS pa bodo izpeljane s pomočjo aplikacije Election Runner (točna navodila o postopku volitev bodo člani prejeli na občnem zboru).

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Imenovanje volilne komisije
  5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
  6. Potrditev letnega načrta
  7. Pobude in predlogi
  8. Razno

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov (status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki). Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

ZOOM Meeting: https://us04web.zoom.us/j/9463557125?pwd=S1Y1YXRlTjdCdWdDN1lzSjFuOWN5dz09

Meeting ID: 946 355 7125
Passcode: 5i2Fhm

Neža Jurečič
predsednica