Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter 2. in 3. sklepom 9. korespondenčne seje UO KPŠ v letu 2022 z dne 12. 10. 2022 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2022/2023 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo 4. 11. 2021 ob 18.30, v prostorih Mladinskega centra Krško na rednem občnem zboru članov.

Kandidacijski postopek je odprt 12 dni. Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 24. oktobra 2021 s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan kandidaturni obrazec (spodaj) in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub).

Za dodatne informacije smo na voljo na eva.molek@kps-on.net in 040 801 953.

Eva Molek Kraševec
predsednica