Redni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 7. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2018 z dne 24. 2. 2018 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v petek, 16. 3. 2018, v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 19. uri.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Predstavitev letnega poročila 2017
  5. Predstavitev letnega načrta 2018
  6. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
  7. Predlogi in pobude
  8. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravi glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča, mogoča pa bo na uradnih urah pred občnim zborom.

Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tina Šoln
predsednica UO