Spoštovani!

V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 22.3.2014 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 29.3.2014 ob 18. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Finančno in vsebinsko poročilo leta 2013
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Finančni in vsebinski načrt leta 2014
 7. Sprejem aktov
 8. Predstavitev projekta Festival za mlade ŠROT
 9. Imenovanje častnih članov
 10. Predlogi in pobude
 11. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur.

Vabljeni!

Simon Šoln, predsednik, l.r.