Dejavnosti

Klub izvaja dejavnosti na področju kulture, obštudijskega dogajanja, socialne problematike, humanitarnosti, športa, informiranja ter zastopanja interesov mladih.

Namen izvajanja dejavnosti je bogatenje družbenega življenja mladih in ustvarjanje dodane vrednosti, kot je na primer večja aktivnost mladih, ustvarjanje kompetentnega in aktivnega mladega kadra.

Klub se pri izvajanju svojih dejavnosti povezuje s sorodnimi organizacijami. Tako sodelujemo z Mladinskim centrom Krško, Mladinskim centrom Brežice, Zvezo Škis, študentskimi klubi dolenjske regije in širše, Planinskim društvom Bohor – Senovo, lokalnimi kulturnimi in gasilskimi društvi, in drugimi.