V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov sveta ŠOLS ter statutom Kluba posavskih študentov, se razpisuje kandidacijski postopek za mesto svetnika Kluba posavskih študentov v svetu ŠOLS.

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA SVETNIKA V SVETU ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ LOKALNIH SKUPNOSTI (Svet ŠOLS)

Volitve bodo potekale 17. 3. 2012 ob 16:00, v prostorih MC Krško na naslovu CKŽ 105, 8270 Krško.

Prijava mora vsebovati: -osebne podatke (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, letnik in smer študija) -podpisana izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka -podpisana izjava o kandidaturi – potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidati morajo prijave poslati na naslov kluba do najkasneje 3.3.2012. Volilna komisija bo prispele kandidature pregledala v roku treh dni, in kandidate objavila na spletni strani.

Za dodatne informacije se zainteresirani lahko obrnete na simon.soln@kps-on.net ali telefonsko številko 031-211-954.