Vodstva v preteklih mandatih

Upravni odbor:
Eva Molek, predsednica
Jerneja Strgar, podpredsednica

Sara Colarič, finančna sekretarka
Tina Živič, organizacijska sekretarka
Jan Strajnar: mentor Dijaške skupnosti Posavja
Urša Jeričič, članica
Sabina Rožac, članica

Nadzorni odbor:

Inja Jankovič, članica
Lora Ana Jurečič, članica
Ana Krošelj, članica

Častno razsodišče:

Matevž živic, član
Jan Sintič, član
Ambrož Tičar, član

Upravni odbor:
Tina Šoln, predsednica
Mojca Kranjec, podpredsednica
Neža Jurečič, organizacijska sekretarka
Luka Barbič, sekretar za finance
Klara Jurečič, članica, mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Žiga Fabijan, član
Ana Krošelj, članica

Nadzorni odbor:
Jernej Tomazin
Klara Moškon
Grega Martin Glas

Častno razsodišče:
Žan Štokar
Maruša Rimc
Lucijan Troha

Dijaška skupnost Posavja (DSP):
Klara Jurečič – mentorica Dijaške skupnosti Posavja
Valentina Zlobko – vodja Dijaške skupnosti Posavja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Neža Jurečič

Predstavnik v Svetu zavoda MC Krško:
Simon Šoln

Upravni odbor:

Lucijan Troha, predsednik
Tina Šoln, podpredsednica
Tilen Tibljaš, finančni sekretar
Nika Baznik, organizacijska sekretarka
Žan Imperl, vodja Dijaške skupnosti Posavja
Miha Žarn, član
Žiga Imperl, član

Nadzorni odbor:

Anže Podgornik
Jernej Sikošek
Simon Šoln

Častno razsodišče:

Grega Martin Glas
Maruša Podgornik
Sara Železnik

Svetnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Maruša Rimc

Predstavnik v Svetu zavoda MC Krško:
Simon Šoln

Upravni odbor:
Simon Šoln, predsednik
Davor Umek, podpredsednik
Tadej Drakulić, finančni sekretar
Anže Podgornik, organizacijski sekretar
Žiga Imperl, član – predstavnik DSP
Jernej Sikošek, član
Lucijan Troha, član
Jure Jerele, nadomestni član

Nadzorni odbor:
Nina Breznikar
Ervin Kovač Uršič
Blaž Resnik

Častno razsodišče:
Klemen Hlebec
Alenka Pirc
Robert Špiler

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Žiga Imperl, vodja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Maruša Podgornik

Predstavnik v Svetu zavoda MC Krško:
Simon Šoln

Upravni odbor:
Simon Šoln, predsednik
Žiga Omerzu, podpredsednik
Tadej Drakulić, finančni sekretar
Nina Breznikar, organizacijska sekretarka
Anže Kump, član – predstavnik DSP
Anže Podgornik, član
Gregor Umek, član

Nadzorni odbor:
Dejan Dornik
Damjan Omerzu
Luka Žigante

Častno razsodišče:
Tjaša Alegro
Jernej Sikošek
Jernej Zlobko

Dijaška skupnost posavja (DSP):
Anže Kump, vodja

Predstavnica v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Tadej Levičar

Predstavnik v Svetu zavoda MC Krško:
Damjan Omerzu

Upravni odbor:
Rok Umek, predsednik
Damjan Omerzu, podpredsednik
Tomaž Breznikar, organizacijski sekretar
Gregor Umek, sekretar za finance
Marko Kranjc, član
Jure Zlobko, član

Nadzorni odbor:
Benjamin Abram
Maja Molan
Renata Županc

Častno razsodišče:
Anja Molan
Simon Poznič
Luka Žigante

Predstavnik v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:
Damjan Omerzu

Upravni odbor:
Maja Molan, predsednica
David Radej, podpredsednik
Želimirko Pavlovič, organizacijski sekretar
Marko Bernik, sekretar za finance
Aleš Grmšek, član
Marko Šonc, član

Nadzorni odbor:
Staša Grilc
Domen Zorko
Zdenka Felicijan
Boris Tušek
Jure Lovše

Častno razsodišče:
Gregor Voglar
Anja Molan
Mladen Samohod
Merima Muhič