Zgodovina

Začetki delovanja Kluba posavskih študentov segajo v daljno leto 1953, ko so študentje iz Posavja izrazili idejo po regijskem razvijanju in problematiki vračanja kadrov v okolje. Tako so skozi različne oblike organiziranja v univerzitetnih mestih Maribor in Ljubljana izvajali aktivnosti za študente, jim pomagali pri študiju, krepili lokalno pripadnost in skrbeli za prostočasne dejavnosti. Na svojem področju so uspešno delovali skoraj do osamosvojitve.

Leta 1990 se je klub formiral v takšni obliki, kot deluje še danes, leta 1992 pa je postal pravna oseba. Skozi razvijanje študentskega organiziranja na slovenskem se je bolj in bolj razvijal tudi klub, ki je v zadnjem obdobju postal eden izmed nosilcev mladinskega dogajanja v regiji. Kljub ustanovitvi dveh novih študentskih klubov na področju Brežic in Sevnice KPŠ ostaja najbolj prepoznaven posavski klub, vendar pa zaradi narave študentskega organiziranja v zadnjem obdobju svoje delovanje koncentrira na študentih in mladih iz upravne enote Krško, kar pa seveda ne pomeni, da pri klubskih aktivnostih niso dobrodošli vsi mladi iz regije.