Državni zbor je včerajšnji dan, 26. 10. 2012, določil za uradni začetek zbiranja 5000 overjenih podpisov za podporo predlogu Zakona o štipendiranju, ki jih mora Študentska organizacije Slovenije zbrati v 60 dneh. Trenutni sistem štipendiranja in razmere v Sloveniji niso naklonjene mladim, zato želi ŠOS z novim zakonom dijakom in študentom zagotoviti dodatna sredstva za pokritje vse večjih stroškov izobraževanja. Ti so se od 2002 do 2010 povečali za kar 197 odstotkov.
Predvsem štipendije omogočajo tako dijakom kot študentom, da se lahko v času šolanja v čim večji meri posvetijo izobraževanju, s čimer tudi potrjujejo status šolajoče se mladine. ŠOS je že dalj časa pristojne opozarjal na neustrezen sistem štipendiranja v Sloveniji, a posluha za to ni bilo, zato je pripravil svoj predlog, saj meni, da se mora štipendija obravnavati ne le kot socialna pomoč študentom pri študiju, temveč kot vlaganje v razvoj, ki bo posledično pripomogel k večji konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. Sistem štipendiranja mora biti prilagojen potrebam v družbi in skrbeti za povezavo med mladimi in gospodarstvom z namenom doseganja skupnih ciljev in povečanja možnosti mladih za uspešen prodor na trg dela.
Predlagani zakon poleg navedenega določa nove vrste štipendij, omogoča prejemanje več vrst štipendij hkrativiša osnovno višino štipendij, omogoča prejemanje štipendij na vseh stopnjah bolonjskega študija za celotno obdobje trajanja študija, znova podeljuje štipendije mladoletnim dijakom in tujim študentom… Poleg obstoječih dodatkov, kot so dodatek za izobraževanje izven kraja prebivanja, dodatka za uspeh in dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami, zakon uvaja še dodatek za izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

Več informacij o novem zakonu o štipendiranju lahko dobite na spletnem mestu http://www.dostopna-izobrazba.si/, kjer je tudi navedeno, kdaj in kje lahko oddate svoj podpis!