Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na svoji spletni strani objavil razpis za Zoisove štipendije za študijsko leto 2013/2014.

Dijaki in študenti morajo za pridobitev štipendije izpolnjevati splošne pogoje, kot jih določa Zakon o štipendiranju in vsaj enega izmed meril – ali uspeh, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma leta 2012/2013, ali zlata matura ali uvrstitev med pet odstotkov najboljših študentov v študijskem letu 2012/2013 ali izjemni dosežki na posameznem področju družbenega življenja, ki ga je posameznik dosegel v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih.

Vloge vlagateljev za dodelitev štipendije se razvrstijo glede na uveljavljano merilo od najvišjega do najnižjega rezultata. Pravica do Zoisove štipendije se dodeli tistim vlagateljem, ki se v posamezni skupini najbolje razvrstijo, do porabe sredstev. Za nadaljnje prejemanje štipendije zadostuje izpolnjevanje splošnih pogojev in doseganje vsaj enega merila.

Dijaki imajo čas za oddajo vloge do 9. septembra 2013, študenti pa še mesec dlje do 9. oktobra 2013.