Novo vodstvo Kluba posavskih študentov

Člani Kluba posavskih študentov so v soboto imeli prav posebni razlog za veselje – dobili so novo vodstvo!

Uvodni del izrednega občnega zbora je bil namenjen predvsem pregledu preteklega mandata, sledile pa so volitve v organe Kluba posavskih študentov in volitve svetnika Svetov ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS. Novo vodstvo KPŠ sestavljajo:

Neža Jurečič – predsednica
Ana Krošelj – podpredsednica
Urša Jurečič – sekretarka za finance
Tina Živič – organizacijska sekretarka
Tim Šušterič – vodja DSP
Jan Strajnar – član UO
Sabina Rožac – članica UO

Predstavnica Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS je postala Jerneja Strgar.

Izvoljena sta bila tudi nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Nina Župevc, Luka Barbič in Grega Martin Glas ter časno razsodišče v sestavi Tanja Fabjan, Jerneja Strgar in Luka Lipoglavšek.

Neža Jurečič, novo izvoljena predsednica KPŠ, je v nov mandat vstopila z upanjem, da klub ostane dejaven na vseh dosedanjih področjih, prav tako pa si želi, da bi se še bolj stkale vezi z dijaki v Posavju. Zaveda se pomembnosti delovanja kluba na lokalni ravni, povezovanja študentov in dijakov z namenom njihovega dobrega počutja, vključevanja in aktivnosti v lokalnem okolju. Hvaležna je za priložnost vodenja kluba, predvsem pa si tega ne bi predstavljala brez posredovanja vodstvenih izkušenj njene predhodnice ter pomoči ostalih članov in aktivistov KPŠ.

Dosedanja predsednica KPŠ Tina Šoln je vodenje Kluba opravljala odlično. Poleg nadaljevanja poslanstva predhodnikov je dodobra izpopolnila vso dokumentacijo, prav tako je v času njenega mandata pod vodstvom Mojce Kranjec izšel zbornik Kluba posavskih študentov od njegovega začetka pa vse do danes. V njem so povzeti in zapisani vsi glavni in odločilni mejniki Kluba, zbornik pa je izšel ravno na njegovo 65. obletnico delovanja. Tina še dodaja in želi, da naj se člani še naprej zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov v Krškem, Kostanjevici na Krki in Posavju na sploh, krepijo odnose z ostalimi klubi v Sloveniji, dosledno nadaljujejo z urejanjem dokumentacije, spletnih portalov in posledično doseganjem najboljših rezultatov na področju kakovosti delovanja klubov. 

Novembrska sobota je tako zopet postala mejnik med starim in novim. Člani KPŠ z lepimi spomini gledajo pretekle skupne dogodivščine, a že nestrpno pričakujejo in načrtujejo novo obdobje. Saj veste, veseli december je že za ovinkom!

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s sklepom št. 6 seje UO KPŠ z dne 23. 9. 2017, sklepom št. 3 seje UO KPŠ z dne 3. 11. 2017 in statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 11. 11. 2017, v dvorani Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 17.30.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Dnevni red
 4. Izvolitve svetnikov
 5. Izvolitve organov
 6. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Lucijan Troha
predsednik UO

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 16. 10. 2017 ter sejo volilne komisije v sestavi Lucijan Troha, Nika Baznik in Miha Žarn z dne 28. 10. 2017 objavljamo seznam kandidatov:

svetnik v Svetu ŠOLS: Neža Jurečič, študentka 2. letnika NTF
svetnik v Svetu Zveze ŠKIS: Neža Jurečič, študentka 2. letnika NTF

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik: Tina Šoln, študentka 3. letnika FDV
 • podpredsednik: Tilen Tibljaš, študent 2. letnika Fakultete za strojništvo
 • finančni sekretar: Luka Barbič, študent 2. letnika Fakultete za energetiko
 • organizacijski sekretar: Katja Štefanič, študentka 1. letnika Pravne fakultete
 • vodja Dijaške skupnosti Posavja: Klara Jurečič, študentka 3. letnika Biotehniške fakultete
 • član: Ana Krošelj, študentka 2. letnika Fakultete za farmacijo
 • član: Žiga Fabijan, študent 1. letnika Fakultete za elektrotehniko

NADZORNI ODBOR:

 • član: Jernej Tomazin, absolovent Ekonomske fakultete
 • član: Klara Moškon, študentka 4. letnika FDV
 • član: Grega Martin Glas, študent 3. letnika Zdravstvene fakultete

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član: Žan Štokar, študent 3. letnika Veterinarske fakultete
 • član: Maruša Rimc, absoloventka NTF
 • član: Mojca Kranjec, študentka 2. letnika Filozofske fakultete

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 11. 11. 2017, s pričetkom ob 17.30 v dvorani Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Lucijan Troha
predsednik UO

Razpis kandidacijskega postopka za svetnika KPŠ v Svetu Zveze ŠKIS in Svetu ŠOLS

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter s 6. in 7. sklepom redne seje Upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 1. 10. 2016 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2016/17 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo potekale v soboto, 22. 10. 2016, ob 15. uri v prostorih Mladinskega centra Krško, na izrednem občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidati morajo kandidature poslati do vključno sobote, 8. 10. 2016, s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Za volilno komisijo.”

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub).
Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Lucijan Troha,
predsednik UO

 

Sklic rednega občnega zbora

V skladu z 28. členom statuta KPŠ in 3. sklepom UO KPŠ s seje dne 6. 2. 2016
sklicujem REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ki bo potekal v soboto, 26. 3. 2016, ob 18.00, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Pregled delovanja v letu 2015
 5. Predstavitev letnega načrta 2016
 6. Predlogi in pobude
 7. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti študent, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško in je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Lucijan Troha,
predsednik UO, l.r. 

Kifl Fešta Posavje 2014

kifl feštaSpet je prišel predbožični čas in Kifl se vrača med vas! Prideva MI2, vidva in onadva!
Življenje je Kiflfešta, oglasili se bosta teta Estera in sveta Margareta, kuhanček bo sladek kot med, ljubezen se bo namesto med topoli odvijala pred MCjem – zjutraj pa bo brez obžalovanj ena čista jeba.

Klub posavskih študentov tudi letos vabi na najbolj nor žur ob koncu leta, posavsko KIFL FEŠTO!
Kot je pri Kifl feštah v navadi, tudi tokrat ne bo manjkalo kiflov in cvička, vsi člani Kluba posavskih študentov pa si bodo pri 3. bloku lahko natočili brezplačnega “kuhančka.”

Pripravite se, ker Kifl že nestrpno čaka!

Vstopnine ni!

Red Bull Paper Wings

rbpw-2015-340x200

Kaj bo kmalu prekrilo nebo? Raketa? NLP? Mogoče slovenski Falcon? 

Ne! Nič od zgoraj naštetega, bodo pa po zraku zajadrala papirnata letala, ki se potegujejo za prestižni naslov tekmovanja Red Bull Paper Wings.

Vsak se lahko prijavi za testnega pilota. Priti moraš na kraj dogodka (13. 1. Portorož, 14. 1. Ljubljana ali 15. 1. Maribor), sestaviti svoje letalo iz papirja A4 format in s čim boljšo tehniko vreči letalo v zrak! Pomerili se bomo v 3 kategorijah: najdaljša razdalja, najdaljši čas letenja in najboljše akrobatsko letenje. Najboljše pa čaka tekmovanje v Red Bullovem Hangarju 7 v Avstriji, kjer bodo svoje moči kosali s prvaki ostalih držav.

Potrdi svojo udeležbo na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/831214650278247/

Za več informacij pa pojdi na http://www.redbullpaperwings.com in klikni slovensko zastavico. Aja še nekaj, dogodek je zastonj!

PROJEKT MLADIH ZA DEMOKRACIJO YOUTH VOICE: WE CARE

Mladinski center Krško, Klub posavskih študentov, Grad Lepoglava in Nezavisna udruga mladih smo skupaj z 28 mladimi iz Krškega in Lepoglave (Hrvaška) odkrivali položaj mladih v obeh okoljih, dokumente, ki so sprejeti za razvoj področja mladine (strategije za mlade), ukrepe, ki se izvajajo z namenom izboljšanja položaja in odgovarjanja na aktualna vprašanja in realne potrebe mladine. Mladi so tako spoznavali delo javnih institucij, odpirali aktualne teme, izvedli nekaj debatnih večerov, se srečevali s političnimi odločevalci,… Ravno slednje pa je bila osnova tudi za nastanek knjižice projekta, kjer so poleg krajšega opisa ciljev in glavnih dosežkov projekta, zbranih tudi nekaj najbolj zanimivih odgovorov iz intervjujev s predstavniki politike in akterji na področju mladih v Sloveniji in na Hrvaškem. Knjižica v tiskani obliki je bila že v mesecu juliju in je še na voljo na info točki v Mladinskem centru Krško, na Bazenu Brestanica,… in na najrazličnejših mestih, kjer se zbirajo mladi v Lepoglavi, ki je celoten mesec avgust gostil kulturni festival za mlade in v sklopu katerega se je odvilo preko 70 dogodkov. Konec meseca julija pa je izšla tudi spletna različica knjižice, ki vsebuje celotne intervjuje in je na voljo na spletni strani Mladinskega centra Krško, nove spletne strani za mlade v občini Krško: www.troblja.info, na spletni strani NUM Lepoglava, KPŠ, Grad Lepoglava, Občina Krško.

Projekt se izvaja s podporo programa Mladi v akciji, za izvajanje katerega je v Sloveniji odgovorna nacionalna agencija Zavod Movit na mladina. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališčEvropske komisije.mzdm

Natečaj: Selfi z najljubšim učbenikom

43bbe23868902043e2660941f5e60894_XLSejem rabljenih učbenikov, ki velja za enega najbolj obiskanih dogodkov za dijake ob začetku šolskega leta, bo letos potekal med 5. in 6. septembrom 2014 v Ljubljani. Dvodnevni sejem rabljene šolske literature organizira Zveza študentskih klubov Slovenije že osmo leto zapored.

V okviru projekta Zveza ŠKIS objavlja tudi natečaj. Za sodelovanje vabi mlade, da pošljejo “Selfie z najljubšim učbenikom” na vesna.zvezaskis@gmail.com do 23. junija 2014. Prvih 10 dobi praktično nagrado, najboljša fotografija pa prejme denarno nagrado v višini 50 EUR.

Prispele fotografije bodo objavljene na septembrskem Sejmu rabljenih učbenikov.
Prosimo za pomoč pri promociji natečaja po vaših kanalih (facebook, spletna stran, mailing lista) oziroma preko vaših dijaških sekcij.

Vabljeni k sodelovanju!

 

Zadnje opozorilo ŠOS in DOS vladi pred protesti

Ljubljana, 22. maj 2014 – Vlada RS je včeraj pozno zvečer na dopisni seji ponovno sprejela delno odločitev, da bo s prerazporeditvami znotraj ministrstva za infrastrukturo in prostor zagotovila zadosten obseg pravic porabe za sklenitev aneksov za opravljanje OGJS linijskih avtobusnih prevozov za meseca maj in junij 2014. V študentski in dijaški organizaciji poudarjamo, da je takšna odločitev vlade in njene predsednice mag. Alenke Bratušek znova pesek v oči in slepilni manever, da bi umirila situacijo. Ponovno poudarjamo, da se z delnimi rešitvami ne strinjamo in da zahtevamo,da vlada najde rešitev za celotno leto in da se pogodbe podpišejo do konca koledarskega leta. Obstaja namreč realna grožnja, da bomo s takšnimi delnimi odločitvami ostali brez političnega sogovornika prav v času, ko več ne bi bilo zagotovljenih sredstev. Kar pa je nesprejemljivo tako za dijake in študente, kot tudi za prevoznike, ki izvajajo storitev. Prav tako opozarjamo, da od vlade do zdaj kljub javnim zagotovilom predsednice v državnem zboru v zvezi z omenjeno temo še nismo dobili nikakršnega pisnega odgovora. Zato Vlado RS javno opozarjamo, da danes, po seji vlade, pričakujemo pisna zagotovila za celoletno rešitev subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. V nasprotnem primeru bomo pričeli z organiziranimi aktivnostmi za pripravo množičnih protestov.