V skladu z 28. členom statuta KPŠ in 3. sklepom UO KPŠ s seje dne 6. 2. 2016
sklicujem REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV, ki bo potekal v soboto, 26. 3. 2016, ob 18.00, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Predlagan dnevni red:

  1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Pregled delovanja v letu 2015
  5. Predstavitev letnega načrta 2016
  6. Predlogi in pobude
  7. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti študent, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško in je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Lucijan Troha,
predsednik UO, l.r.