V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 11. 10. 2019 in sejo volilne komisije v sestavi Tina Šoln, Lucijan Troha in Mojca Kranjec z dne 2. 11. 2019 objavljamo seznam kandidatov:

svetnica v Svetu ŠOLS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za šport
svetnica v Svetu Zveze ŠKIS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za špor

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednica: Neža Jurečič, študentka 1. letnika, GEOSS
 • podpredsednica: Ana Krošelj, študentka 1. letnika podiplomskega študija Fakultete za farmacijo
 • finančna sekretarka: Urša Jurečič, študentka 1. letnika NTF
 • organizacijska sekretarka: Tina Živič, študentka 2. letnika Biotehniške fakultete
 • vodja Dijaške skupnosti Posavja: Tim Šušterič, dijak 2. letnika ŠC Krško-Sevnica
 • član: Jan Strajnar, študent 3. letnika Pravne fakultete
 • članica: Sabina Rožac, študentka 2. letnika Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

NADZORNI ODBOR:

 • članica: Nina Župevc, študentka 2. letnika podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti
 • član: Luka Barbič, študent 1. letnika podiplomskega študija na Fakulteti za energetiko
 • član: Grega Martin Glas, študent 1. letnika podiplomskega študija na Zdravstveni fakulteti

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • članica: Tanja Fabijan, absolventka podiplomskega študija na EF
 • članica: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika na Fakulteti za šport
 • član: Luka Lipoglavšek, študent 3. letnika Fakultete za gradbeništvo

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 9. 11. 2019, s pričetkom ob 18.00 v seminarski sobi 1 Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Tina Šoln
predsednica UO