Skladno s sklepom 3. korespondenčne seje UO KPŠ z dne 25. 3. 2020  in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal v petek, 3. 4. 2020. Lokacija in ura bosta sporočeni naknadno.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Potrditev pravilnika o nabavi
  5. Sprememba statuta
  6. Potrditev letnega vsebinskega poročila 2019
  7. Razno

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov (status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki).

Neža Jurečič,
predsednica UO KPŠ